Lượt xem: 2745
Các thủ tục cung cấp các dịch vụ điện (15/5/2017)

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN

(Theo QĐ số 505/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực VN ngày 15/5/2017)

I.  Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)

        Thủ tục và trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp quy định tại bảng dưới đây:

STT

Loại hình dịch vụ

Giấy tờ khách hàng cung cấp

Thời gian giải quyết của Đơn vị điện lực

Trách nhiệm  chi phí

Chỉ dẫn liên quan

Đơn vị điện lực

Khách hàng

1

Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha)

1. Giấy đề nghị mua điện

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

- Thành phố, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc

- Nông thôn: không quá 05 ngày làm việc

- Nếu phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc

 

Từ lưới điện đến công tơ và aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ)

Từ sau áp tô mát bảo vệ (ngay sau công tơ) đến  địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

Mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt

Mẫu giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt

 

2

Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ

1. Giấy đề nghị mua điện

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

4. Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/xác nhận công an quản lý trên địa bàn của các hộ dùng chung

5. Giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung

3

Khách hàng tách công tơ dùng chung

1. Giấy đề nghị mua điện

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

4. Giấy cam kết thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung

4

Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW

1. Giấy đề nghị mua điện

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện

5

Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW

1. Giấy đề nghị mua điện

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện

5. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải. (Trường hợp khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ)

6

Khách hàng mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha)

1. Giấy đề nghị mua điện

2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện

5. Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc đặt cọc

Giấy bảo lãnh Ngân hàng hoặc đặt cọc

 

II. Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ

1. Trong quá trình thực hiện HĐMBĐ, Khách hàng có nhu cầ ucung cấp dịch vụ khác có thể gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ tại các đầu mối tiếp nhận như nhu cầu cấp điện mới.

2. Thủ tục và trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng,trong quá trình thực hiện HĐMBĐ quy định trong bảng dưới đây:


STT

Loại hình dịch vụ

Giấy tờ khách hàng cung cấp

Thời gian giải quyết của Đơn vị điện lực

Trách nhiệm  chi phí

Chỉ dẫn liên quan

Đơn vị điện lực

Khách hàng

1

Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha

1. Giấy đề nghị

2. Bảng kê thiết bị điện sử dụng

-   Thành phố/thị xã/thị trấn: không quá 03 ngày làm việc

-        Nông thôn: không quá 05 ngày làm việc

-        Nếu phải lắp máy biến dòng: không quá 07 ngày làm việc

Các chi phí còn lại, đã trừ Chi phí thuộc trách nhiệm của Khách hàng

-  Lưới điện hạ áp: Từ sau áp tô mát bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

-  Lưới điện trung áp: Từ  điểm đấu nối  đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

2

Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha (Đối với khách hàng SX, KD, DV có công suất sử dụng cực đại ≥ 40kW)

1. Giấy đề nghị

2. Bảng kê thiết bị điện sử dụng

3. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải

-             

3

Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

1. Giấy đề nghị

-   Không quá 07 ngày làm việc

Toàn bộ chi phí (trừ công tơ)

4

Thay đổi mục đích sử dụng điện

 

4.1 Từ sử dụng điện ngoài sinh hoạt sang sử dụng điện sinh hoạt

1. Giấy đề nghị

-   Không quá 01 ngày làm việc

Miễn phí

4.2 Chuyển sử dụng điện ngoài sinh hoạt phải thay đổi giá bán điện

1. Giấy đề nghị

2. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện

-   Không quá 03 ngày làm việc

4.3 Từ sử dụng điện sinh hoạt sang sử dụng điện ngoài sinh hoạt

-       

5

Thay đổi định mức sử dụng điện

1. Giấy đề nghị

2. Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú/xác nhận công an quản lý địa bàn cho các hộ/người dùng chung tại địa điểm sử dụng điện

-   Không quá 03 ngày làm việc

Miễn phí

6

Thay đổi chủ thể HĐMBĐ

1. Giấy đề nghị

2. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ mới

-   Không quá 02 ngày làm việc (Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt)

-   Không quá 03 ngày làm việc (Khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt)

Miễn phí

7

Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác

1. Giấy đề nghị

 

Kiểm tra

2.

Điện lực thực hiện

-   Không quá 01 ngày làm việc (đối với công tơ) 

-   Không quá 03 ngày làm việc (đối với máy biến dòng/máy biến điện áp)

Miễn phí

 Kiểm định

3.

-   Tổ chức kiểm định độc lập thực hiện

-   Không quá 15 ngày làm việc

Toàn bộ chi phí: nếu thiết bị đo đếm sau kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường

8

Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện

1. Giấy đề nghị

-   Không quá 02 giờ đối với khu vực thành thị 

-   Không quá 08 giờ đối với khu vực nông thôn

Tiền điện chưa thanh toán, lãi chậm trả, phí đóng cắt điện

9

Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan Nhà nước

1. Giấy đề nghị

2. Văn bản cho phép của Cơ quan thẩm quyền

-             

10

Thay đổi thông tin đã đăng ký

Giấy đề nghị

-   Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu nhưng không quá 01 ngày làm việc

-   Trường hợp phải ký phụ lục HĐMBĐ không quá 02 ngày làm việc

Miễn phí

11

Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện

1.Giấy đề nghị

-   Không quá 01 ngày làm việc

12

Xử lý báo mất điện

1. Khách hàng cung cấp thông tin dưới mọi hình thức

-   Do ngừng giảm cung cấp điện có kế hoạch: Theo kế hoạch đã thông báo

Miễn phí

-   Do sự cố: Không quá 02 giờ

Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản quản lý

13

Gia hạn HĐMBĐ

1. Giấy đề nghị

-   Không quá 01 ngày làm việc

Miễn phí

14

Chấm dứt HĐMBĐ

1.  Giấy đề nghị

 

-   Không quá 02 ngày làm việc

Miễn phíHọ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì, xin đừng ngần ngại Click vào biểu tượng dưới đây

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 424
  • Trong tuần: 16179
  • Tất cả: 3827948

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Điện thoại: 84 - 02253 - 515101

E-mail: banbientap.hppc@gmail.com

Website: www.hppc.evn.com.vn