Lượt xem: 82
Điện lực Hồng Bàng đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 được tổ chức trong 2 ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2021. Trên địa bàn quận Hồng Bàng có 03 điểm thi tại các trưởng THPT Lê Hồng Phong, Hồng Bàng và trường THCS Hồng Bàng.

Công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các TBA, lộ đường dây tại các địa điểm diễn ra kỳ thi PTTH được tiến hành từ rất sớm.

Để đảm bảo cho công tác cấp điện an toàn, liên tục phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Quận, Điện lực Hồng Bàng đã kiểm tra các công tơ 3 pha, tổ chức kiểm tra ngày, đêm các đường dây trung thế, phát quang hành lang phát hiện kịp thời các khiếm khuyết và khắc phục các tồn tại trước thời gian diễn ra kỳ thi. Các Tổ Đội phối kết hợp cùng phòng Kỹ thuật chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức đảm bảo cấp điện cho 3 điểm thi trên toàn Quận. Điện lực Hồng Bàng lập lịch phân công từng đơn vị, từng vị trí trực trong cá