Lượt xem: 205
Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động

Với mục tiêu hướng tới xây dựng thành công Văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp, tạo hiệu quả bền vững đảm bảo an toàn lao động trong kế hoạch SXKD năm 2021, Điện lực Kiến Thụy triển khai công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với chủ đề  ̋Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động ̏.

Ảnh: Toàn cảnh buổi lễ phát động đẩy mạnh xây dựng VH AT LĐ,

 tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động

Tích cực truyên truyền giáo dục ATVSLĐ trong CBCNV từ đó tạo niềm tin cho người lao động, đảm bảo An toàn lao động (ATLĐ) và sức khỏe của họ là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo đơn vị. Người lao động nhận thức được rằng họ là một phần quan trọng trong nỗ lực xây dựng Văn hóa an toàn lao động. Tạo ý thức làm việc an toàn, thực hiện đầy đủ quy trình quy phạm về ATVSLĐ khi làm việc; không sử dụng rượu bia trước và trong khi làm việc; thực hiện đầy đủ quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; không sử dụng các chất kích thích bị pháp luật cấm nhằm hướng tới mục tiêu từ tuân thủ sang tự giác thực hiện. Hình thức tuyên truyền: Sinh hoạt an toàn đầu giờ ngày, tuần, tháng; đặc biệt phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, xây dựng Đoàn thanh niên là nòng cốt trong các hoạt động phong trào tuyên truyền về ATVSLĐ (Tối thiểu 6 tháng/1 lần đoàn thanh niên phối hợp với Công đoàn, phòng chuyên môn triển khai các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ trong CBCNV và người dân trên địa bàn, phát động phong trào bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, phát quang hành lang tuyến…), tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo, tổ chức Công đoàn với người lao động; nâng cao tần suất giao lưu, trao đổi trực tiếp hoặc trên nhóm Zalo … tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.