Lượt xem: 317
Điện lực Đồ Sơn thực hiện tốt công tác dịch vụ khách hàng, đảm bảo cấp điện cho khách hàng ổn định, an toàn và nhanh nhất.

Theo văn bản số 19/CV-NCHN của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đề nghị kiểm tra, xem xét đóng điện trở lại cho TBA  250kVA-22/0.4kV để phục vụ thi công Dự án khách sạn Quốc Tế Đồ Sơn, Điện lực Đồ Sơn đã kiểm tra thực tế tình trạng sử dụng điện tại TBA 250kVA-22/0.4kV của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội. Từ đó lập dự toán và ký kết hợp đồng với khách hàng để thực hiện các thủ tục khôi phục đóng điện trở lại.

Sau khi lập phương án thi công, biện pháp an toàn, phiếu thao tác, công tác để thực hiện công việc, Phòng An toàn Công ty Điện lực Hải Phòng đã kiểm tra công tác thực hiện của Điện lực và phổ biến an toàn cho Công nhân của đội Quản lý vận hành.

Phổ biến công tác an toàn trước khi làm việc

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Đội QLVH đã thực hiện cắt điện tách dàn thanh cái trạm Nam Cường lộ 478E2.15 (trạm có 1 khách hàng hiện trạm đã cắt FCO) ra khỏi lưới từ 7h30 đến 16h00’ để thay thế bộ 01 cầu dao liên động 22kV, 01 bộ CSV, lắp đặt hệ thống tủ đo đếm và hoàn thiện lắp đặt thiết bị để cấp điện trở lại cho khách hàng sớm nhất có thể so với thời gian dự kiến.

            Đội QLVH thao tác thực hiện thay thế cầu dao liên động 22kV.

Thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn khi công tác 

Phạm Thị Lan Phượng-Điện lực Đồ Sơn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image