Lượt xem: 1036
Kiểm tra đồng vị pha phục vụ chuyển kết dây lưới điện trung áp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại Điện lực Kiến An.

Việc thực hiện đồng vị pha trên lưới điện trung thế góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm nguy cơ sự cố, là nền tảng triển khai hệ thống DMS. Sau khi thực hiện đồng vị pha, khép vòng các lộ đường dây, có thể sử dụng các thiết bị đóng cắt thông thường như DCL để chuyển kết dây lưới điện mà không cần cắt điện. Đồng thời, việc chuyển lưới khép vòng giữa các đường dây liên lạc rất nhanh chóng và hoàn toàn không phải mất điện phụ tải, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp điện cho khách hàng trên địa bàn.

Từ mục đích, ý nghĩa trên, Điện lực Kiến An đã lập kế hoạch số 64/KH-ĐLKA ngày 01/2/2021 để triển khai, cụ thể: Thực hiện xong việc thống kê các điểm U chờ trên lưới điện gồm 17 vị trí trước ngày 29/1/2021; Kiểm tra đồng vị pha tại 17 điểm U chờ trên lưới điện (đã thực hiện kiểm tra ngày 23/2/2021 và tổng hợp báo cáo các điểm chưa đồng vị pha về Công ty vào ngày 26/2/2021). Lập kế hoạch chuyển vị pha để đồng vị pha cho các điểm chưa đồng vị pha về Công ty qua phòng Kỹ thuật (P4), Trung tâm điều khiển xa (B2) xong trước 26/3/2021; Đăng ký cắt điện, thực hiện chuyển đảo xong các vị trí chưa đồng vị pha để về đồng vị pha, đảm bảo vận hành hòa các lộ với nhau xong trước ngày 30/6/2021.

Xác định đây là công việc quan trọng trong công tác vận hành lưới, Điện lực Kiến An tiến hành khảo sát hiện trường, lập phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn, tổ chức đo đồng vị pha, gồm 10 điểm trên đường dây và 06 điểm tại các tủ RMU theo đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn. 


Thực hiện kiểm tra đồng vị pha ngày 23/02/2021 tại Điện lực Kiến An

Công tác đồng vị pha, khép mạch vòng lưới điện trung thế phục vụ cho công tác chuyển đổi kết dây khi công tác hoặc sự cố lưới điện và đem lại giá trị của nó trong công tác cung cấp điện phục vụ cho khách hàng là rất lớn. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm 2021, Điện lực Kiến An đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp  nhằm vận hành lưới điện an toàn, đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ tốt hơn nữa cho khách hàng trên địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng./.

Nguyễn Đình Nam-Điện lực Kiến An

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới