Lượt xem: 821
Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2020 – Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch kế hoạch năm 2021 tại Điện lực Lê Chân

Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng về việc Tổng kết công tác SXKD năm 2020 – Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện thực hiện kế hoạch năm 2021, hôm nay, ngày 21 tháng 01 năm 2021 Điện lực Lê Chân đã tiến hành tổ chức Hội nghị. 

Năm 2020, Điện lực Lê Chân thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 trên toàn thế giới, tình hình kinh tế thành phố tiếp tục ổn định, tăng trưởng 12,23%, gấp hơn 4 lần so với bình quân chung cả nước, nhưng vẫn không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng 16,5%) và là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2017-2020.

Các kết quả SXKD được thể hiện cụ thể như sau:

Stt

Danh mục

ĐVT

KH năm 2020

Thực hiện 2020

Thực hiện 2019

So Sánh cùng kỳ

1

Tổng điện nhận

Tr.kWh

 

413,40

403,23

102,52