Lượt xem: 572
​Đẩy mạnh xây dựng Văn hóa An toàn lao động trong Công ty Điện lực Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020

          Là một ngành có môi trường lao động tồn tại nhiều yếu tố nguy hiểm có khả năng gây chấn thương cao cho người lao động, vì thế Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng từ người lao động cho đến Ban giám đốc đều xác định rằng: nghề điện là một nghề nặng nhọc, mức độ nguy hiểm cao, nếu không chấp hành đúng và đủ các quy trình, quy phạm về an toàn, thì tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào cho bản thân và cho đồng nghiệp trong quá trình thực hiện công việc.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng luôn xác định công tác an toàn trong sản xuất lao động là một nội dung cần được quan tâm, chỉ đạo sát sao, thực hiện một cách thường xuyên từ công tác tuyên truyền cho đến giáo dục và huấn luyện đối với toàn thể người lao động của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề 03-NQ/ĐU ngày 04/11/2015 của Đảng ủy Công ty trong giai đoạn 2015-2020, trong những năm qua, lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo về an toàn lao động. Đến nay, kết quả đạt được là minh chứng rõ nét của việc triển khai thành công việc thực hiện Nghị quyết: toàn Công ty trong 05 năm liền không có tai nạn lao động, không có vụ cháy nổ nào do chủ quan, không còn tồn tại vi phạm hành lang lưới điện cao áp.

 Xác định rõ trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động là trách nhiệm chung của bộ máy quản lý và người lao động chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai? Vì vậy phương châm thực hiện trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo việc phát huy sức mạnh tập thể của nhiều bộ máy, bộ phận, tổ chức và toàn thể CBCNV vào việc phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng ý thức tự đảm bảo an toàn mọi lúc, mọi nơi.   Từ đó, lãnh đạo các đơn vị đã tập trung cao độ để chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động và tuyên truyền giáo dục người lao động trong đơn vị với phương châm hành động “3 xây, 3 chống”:  Xây dựng ý thức tự giác chấp hành các quy tắc an toàn lao động; Xây dựng tinh thần làm việc có kỷ luật, đúng kỹ thuật; Xây dựng kỹ năng lao động cẩn trọng. Chống bệnh hình thức; Chống bệnh thành tích; Chống làm bừa, làm ẩu.

Các giải pháp, biện pháp đã đã được Công ty cụ thể hóa trong công tác quản lý lao động. Lãnh đạo các đơn vị quán triệt với người lao động tập trung thời gian để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm trong công việc được giao. Tuyệt đối không giao nhiệm vụ cho các bộ phận, đơn vị cơ sở và người lao động tham gia các công việc ngoài nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động. Những cán bộ quản lý các cấp được Công ty ủy quyền giao nhiệm vụ quản lý người lao động phải thực hiện việc quản lý và theo dõi chặt chẽ sức khỏe người lao động, phân công lao động hàng ngày phải phù hợp với sức khỏe của người lao động; bố trí thời gian lao động hợp lý, tránh làm việc vào những giờ hoặc ngày cao điểm để giảm áp lực công việc và cường độ lao động cao cho người lao động.

Không phân công công việc cho những người không được đào tạo chuyên môn phù hợp với công việc được giao, những người lao động trái ngành trái nghề Công ty đã tạo điều kiện và tổ chức mở lớp đào tạo lại để nhằm đáp ứng được nhiệm vụ.

Bên cạnh đó công tác đào tạo huấn luyện và sát hạch về ATLĐ, nâng bậc thợ, kèm cặp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp Công ty thường xuyên quan tâm, nâng cao trách nhiệm thực hiện việc đảm bảo an toàn lao động của bộ máy quản lý và người lao động trong Công ty, vì vậy các phòng chức năng Công ty như: phòng kỹ thuật, tổ chức nhân sự; kinh Doanh, trung tâm điều khiển xa… đều có trách nhiệm trong việc tham gia công tác huấn luyện AT-VSLĐ, phối hợp nghiên cứu và đánh giá được các nguy cơ rủi ro trong lao động nhằm đưa ra được các giải pháp ngăn ngừa TNLĐ trong từng lĩnh vực thuộc đơn vị mình chịu trách nhiệm quản lý, tham mưu.

 

Trong công tác huấn luyện và thi nâng bậc, Công ty đã căn cứ tiêu chuẩn quy định của bậc thợ và các chức danh công việc để biên soạn bộ tài liệu chuẩn phục vụ cho công tác huấn luyện, hướng dẫn, kèm cặp, thi tay nghề, thi nâng bậc cho người lao động, đặc biệt coi trọng huấn luyện kỹ năng thực hành như: kỹ thuật trèo cao, kỹ thuật treo tháo công tơ, quy trình vệ sinh, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện.

Đối với các đơn vị sản xuất trực thuộc việc xây dựng chương trình huấn luyện AT-VSLĐ hàng năm đã quan tâm hơn, cụ thể hơn, có chiều sâu trong việc huấn luyện, cách thức tổ chức, chỉ huy, giám sát an toàn lao động khi thực hiện công việc tại hiện trường, coi đối tượng được huấn luyện là trung tâm, để họ tự chỉ ra được các giải pháp, nguyên tắc làm việc đảm bảo an toàn theo quy trình, chuyển biến trong nhận thức và ý thức về an toàn lao động từ tiềm thức của mỗi người lao động, sao cho ý thức tự phòng ngừa tai nạn lao động trở thành phản xạ có điều kiện của người lao động khi đứng trước một công việc.

Trong công tác huấn luyện AT-VSLĐ thường xuyên tại đơn vị, đã chú trọng huấn luyện thành thạo cho người lao động về các phương pháp cứu nạn, cứu hộ, cứu chữa người bị tai nạn điện giật. Thường xuyên huấn luyện cho người lao đông tại đơn vị về sơ đồ lưới điện thuộc phạm vi quản lý, những vị trí có đường dây đi chung cột, vận hành song song, các vị trí có mạch vòng cũng như các thông số thiết bị để trong công tác quản lý mạch vòng tránh được sự nhầm lẫn do thay đổi phương thức vận hành hoặc thay đổi sơ đồ kết dây cơ bản.

Tổ chức Công đoàn các cấp đã phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền với chương trình kế hoạch cụ thể, để mỗi CBCNV trong đơn vị, đặc biệt là người lao động trực tiếp phải luôn ý thức được rằng “mình là người trụ cột trong gia đình và niềm hạnh phúc trở về gia đình sau mỗi ngày làm việc” để nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khen thưởng động viên kịp thời những sáng tạo trong lao động mang tính giảm tải sức lao động và phòng ngừa được các yếu tố nguy hiểm trong lao động.

Phối hợp với chính quyền địa phương trong tuyên truyền tiết kiệm điện và bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Các phòng ban đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các quy định trong việc tổ chức định kỳ kiểm tra công tác AT-VSLĐ trong năm, hàng quý do Nhà nước, Tổng Công ty và Công ty đã hướng dẫn.

Coi trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra giám sát an toàn tại hiện trường công tác của các Đội, nhóm công tác để kịp thời chấn chỉnh các sai sót, ngăn ngừa TNLĐ để người lao động luôn ý thức được rằng trong quá trình lao động của mình luôn có sự quan tâm giám sát của các cấp quản lý. Trong quá trình kiểm tra đã chỉ ra các tồn tại, bất cập thiếu hợp lý nếu có và đề ra ngay các biện pháp, cách thức khắc phục, thời hạn báo cáo khắc phục và tổ chức phúc tra kết quả báo cáo.

Công ty đã chú trọng việc đầu tư mua sắm, nâng cao chất lượng các thiết bị an toàn, dụng cụ phục vụ sản xuất đảm bảo giải quyết nhanh sự cố, cung cấp điện an toàn, liên tục. Đối với các thiết bị hư hỏng đều có có sự bổ sung kịp thời, loại bỏ trang bị đã lạc hậu và hướng dẫn, tập huấn cho người lao động cách bảo quản, sử dụng các thiết bị an toàn lao động sao cho hiệu quả.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua, toàn Đảng bộ, CBCNV của Công ty đang mong muốn tiến tới một môi trường lao động theo tiêu chí văn hóa an toàn.

          Đó cũng là mục tiêu của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng hiện tại và những năm tiếp theotrong việc đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn. Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của cán bộ quản lý trong công tác xây dựng hệ thống quản lý an toàn. Tập trung hơn nữa trong việc giáo dục, nâng cáo ý thức trách nhiệm của CBCNV về công tác AT-VSLĐ. Trên cơ sở các quy trình làm việc, các nội dung cần phải thực hiện để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ hiện có thì Công ty sẽ  hoàn thiện lại nhằm bổ khuyết một cách có hệ thống nhằm mục đích các quy định, quy trình dễ áp dụng, vận dụng linh hoạt khi cần thay đổi dây chuyền sản xuất hoặc công nghệ. Áp dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức giám sát, kiểm soát an toàn lao động từ xa đối với mọi loại hình công việc. Để nhằm mục đích người lao động luôn ý thức được rằng luôn có người giám sát an toàn cho họ.

          Việc triển khai các giải pháp xây dựng văn hóa an toàn là góp phần giảm thiểu tai nạn thương tích bởi ý thức tự đảm bảo an toàn lao động của người lao động được hoàn thiện và nâng cao. Việc đó có thành công hay không còn cần sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, các cán bộ quản lý và sự góp phần của từng người lao động trong Công ty. Văn hóa an toàn tạo ra sự hạnh phúc trong lao động, góp phần tạo nênviệc hoàn trách các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp, tạo ra thương hiệu và niềm tin của ngành điện trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

 

Tác giả: Trần Xuân Khanh - Văn phòng Công ty

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì, xin đừng ngần ngại Click vào biểu tượng dưới đây

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1069
  • Trong tuần: 12468
  • Tất cả: 3362924

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Điện thoại: 84 - 02253 - 515101

E-mail: banbientap.hppc@gmail.com

Website: www.hppc.evn.com.vn