Lượt xem: 481
Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm việc với PC Hải Phòng
Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, Tổ công tác của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc do ông Hồ Tuấn - TVHĐTV làm trưởng đoàn cùng với các Ban chuyên môn  của NPC làm việc với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) về việc kiểm tra tình hình thực hiện toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, tham gia buổi làm việc có Ban Giám đốc và đại diện các đơn vị chức năng của PC Hải Phòng.


Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm việc tại PC Hải Phòng 

         Tại buổi làm việc ông Nguyễn Hữu Hưởng – phó Giám đốc PC Hải Phòng đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020 và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng và sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể CBCNV, Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016 – 2020 Tổng Công ty giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Đến 31/12/2019,trên địa bàn Thành phố Hải Phòng đang cấp điện cho 74 khách hàng trọng điểm như: KCN Nomura, KCN Tràng Duệ, KCN 96 Đồ Sơn, KCN Đình Vũ, Nhà máy LG DISPLAY, Nhà máy ô tô Vinfat, Cảng Lạch Huyện, Nhà máy XM Chingfong, XM Hải Phòng, Thép Việt Ý, Thép Việt Nhật, Thép Nam Thuận ...; với tổng sản lượng tiêu thụ  năm 2019 đạt: 2.777 triệu kWh.

Công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng:Từ năm 2016 đến nay, Công ty luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh, công tác dịch vụ khách hàng có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số tiếp cận điện năng và đánh giá độ hài lòng khách hàng được cải thiện rõ rệt,

Chỉ tiêu Điện thương phẩm: Giai đoạn 2016-2019 điện thương phẩm của Công ty có mức tăng trưởng cao: năm 2016: 10,62%, năm 2019: 13,07%.

Chỉ tiêu Giá bán điện bình quân: Năm 2016 – 2019 Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch giá bán điện bình quân. Kế hoạch năm 2019 Tổng Công ty giao: 1.777,66 đ/kWh. Kết quả thực hiện năm 2019 đạt 1.785,95 đ/kWh, tăng 8,29 đ/kWh so với kế hoạch năm 2019.

Chỉ tiêu Tổn thất điện năng: Công ty thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng, tỷ lệ năm sau giảm so với năm trước, năm 2016 giảm 0,2% so với năm 2015, năm 2017 giảm 0,63% so với năm 2016. Đến năm 2017 Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Kế hoạch tổn thất điều hành năm 2019 Tổng Công ty giao: 3,52%. Thực hiện năm 2019: 3,38%, giảm 0,17% so với kế hoạch năm 2019.

Chỉ số tiếp cận điện năng: Thời gian cấp điện cho khách hàng đầu tư TBA chuyên dùng qua lưới điện trung áp: năm 2016 là 8,7/10 ngày rút ngắn 1,3 ngày; năm 2017 là 4,74/7 ngày rút ngắn 2,26 ngày; năm 2018 là 6,1/7 ngày rút ngắn 0,9 ngày; năm 2019 là 5,38/6 ngày rút ngắn 0,12 ngày. Cấp điện cho khách hàng sử dụng mục đích sinh hoạt và ngoài sinh hoạt qua lưới điện hạ áp: thực hiện sớm hơn so với quy định. Năm 2019 tại khu vực thành phố, thị trấn, thị xã: 2,31 ngày/03 ngày, sớm hơn 0,69 ngày theo quy định. Khu vực nông thôn: 2,99 ngày/05 ngày, sớm hơn 2,01 ngày theo quy định

Công tác chăm sóc khách hàng: Trong tình hình nền kinh tế ngày càng phát triển hiện nay, việc nâng cao chất lượng các dịch vụ là chủ trương chung mà các doanh nghiệp cùng hướng tới. Theo đó, Công ty xác định nhiệm vụ triển khai cải cách hành chính trong công tác phục vụ các dịch vụ khách hàng là một trong những vấn đề trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, cũng như đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng về chất lượng phục vụ các dịch vụ của Ngành điện. Năm 2016- 2019 Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng được khách hàng sử dụng điện đánh giá cao. Công ty hoàn thành chỉ tiêu điểm đánh giá hài lòng khách hàng Tổng Công ty giao, năm sau cao hơn năm trước.

Chương trình điều tiết phụ tải: Công ty đã tổ chức thực hiện như, Ban hành kế hoạch số 321/KH-PCHP ngày 19/02/2019 về việc triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải (DR). Văn bản số 314/PCHP-KD ngày 18/02/2019 gửi UBND Thành phố trong công tác chỉ đạo các Sở ban ngành, UBND các quận huyện, phòng Công thương/kinh tế hạ tầng các quận huyện trong việc phối hợp cùng Công ty và các Điện lực quận huyện trong việc triển khai làm việc với các khách hàng trọng điểm trên địa bàn thực hiện việc điều chỉnh phụ tải khi có yêu cầu. 
Tổ chức Hội nghị các khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) đối với 245 KH có sản lượng điện từ 1 triệu kWh trở lên. Tính đến hết năm 2019, tổng số các khách hàng đã ký thỏa thuận là 245/245 khách hàng, đạt tỷ lệ 100%.

Tại buổi làm viêc tổ công tác đánh giá những tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 của đơn vị. Ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến tình hình sản xuất chung của  Công ty: Dịch Covid 19 và các chủ trương giãn cách xã hội của Chính Phủ đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các công trình ĐTXD, SCL và SXKD chung (Công tác cung cấp VTTB bị gián đoạn, các gói thầu mua sắm VTTB phải nhập khẩu hầu hết chậm tiến độ; sư di chuyển của nhân công rất hạn chế ....). Hoạt động SXKD chung trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng, ngành dịch vụ thương mại khách sạn hầu như không hoạt động;  sản xuất công nghiệp và các ngành khác sa sút...... Dự kiến để có được sự phục hồi kinh tế như trước dịch bệnh  sớm nhất từ quý II/ 2021. Các yếu tố  đó đã ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng điện thương phẩm của Công ty 4 tháng đầu năm và cả năm 2020. Các chỉ tiêu giá bán bình quân và sản lượng điện thương phẩm dự kiến năm 2020.

Do ảnh hưởng của Covid-19 nên giá bán điện bình quân tháng 4/2020 giảm 40,03 đ/kWh so với tháng 4/2019. Ước cả năm 2020 giảm 342 tỷ đồng tương đương giảm 55,34 đ/kWh.

Công tác đầu tư: Từ năm 2016 – 2019, Công ty đã hoàn thành đóng điện một số dự án trọng điểm như: Dự án cấp điện cho đảo Dáu và tạo mạch vòng cấp điện cho khu vực trung tâm quận Đồ Sơn, TBA 110kV Nam Đình Vũ, NCS 02 MBA 110kV Kiến An, cải tạo lưới điện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Thái – An Lão, Kiến An, một số xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Chống quá tải lưới điện Hồng Bàng, Hải An, Lê Chân và Ngô Quyền, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh, các huyện ngoại thành. ĐZ và TBA 110kV LG Dislay, TBA Việt Nhật, An Lão, Quán Trữ; Nâng công suất Lạch Tray, Cửa Cấm, xóa T, trung tâm thao tác xa.  Năm 2020 hoàn thành hoàn thiện sơ đồ 7 trạm và 10 trạm; cải tạo chuyển đổi 4TBA sang chế độ không người trực. 

Về chương trình lưới điện nông thôn: Hiện tại trên địa bàn Hải Phòng có 1 dự án hệ thống điện hỗn hợp Bạch Long Vĩ do BA2 NPC quản lý, dự kiến hoàn thành 2021.

        Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Hàng năm Công ty đều mở các lớp đào tạo kèm cặp nâng cao tay nghề cho lao động trực tiếp, thực hiện ký hợp đồng kèm cặp tay nghề giữa các lao động bậc cao với lao động bậc thấp, giữa các chuyên viên có trình độ cao với nhân viên có trình độ thấp trong công tác thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn. Kịp thời đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới như: Trung tâm điều khiển xa, trạm 110kV KNT, Kỹ sư SCADA, trực thao tác lưu động các trạm 110kV KNT. Tăng cường đào tạo cho lực lượng quản lý vận hành lưới điện trung hạ áp làm chủ trang thiết bị và công nghệ mới như: Vệ sinh TBĐ mang điện, thi công SC cáp ngầm các cấp điện áp, DMS, các thiết bị đóng cắt từ xa có điều khiển LBS, RMU, Recloser, cảnh báo sự cố FI,… 

Các giải pháp triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện  kế hoạch 5 năm 2016 – 2020: Tập trung nguồn lực  thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai theo chỉ đạo hướng dẫn của Ban Chỉ huy PCTT& TKCN Thành phố và NPC.

Đẩy mạnh việc kiểm tra công tác quản lý vận hành và thực hiện các quy định tại từng đơn vị để nâng cao chất lượng quản lý vận hành, giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cấp điện. Tăng cường kiểm tra tình trạng lưới điện, kịp thời thực hiện việc duy tu sửa chữa để đảm bảo cung ứng điện ổn định cho an sinh  xã hội và phát triển kinh tế của Thành phố. 

Mục tiêu, kế hoạch SXKD của Công ty 2021- 2025: Mục tiêu của Công ty từ năm 2021 – 2025 là tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố Hải Phòng; Nâng cao hiệu quả SXKD, tăng NSLĐ, tăng thu nhập bình quân cho người lao động; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học trong SXKD, lấy khách hàng là trung tâm của sự phát triển, đáp ứng lộ trình phát triển của thị trường điện.

Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021 - 2025 được xây dựng trên cơ sở đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD giai đoạn 2016 - 2020, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và dự báo tình hình thế giới, trong nước, thành phố giai đoạn 2021 - 2025; từ đó xác định mục tiêu, định hướng phát triển và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Tổ công tác đã thảo luận, có ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý cũng như ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh mà PC Hải Phòng đã triển khai thực hiện trong 4 tháng đầu năm và đề ra những đề xuất để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.
                                                                      
 
Ông Hồ Tuấn – TVHĐTV phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Tuấn – TVHĐTV đánh giá rất cao nỗ lực của PC Hải Phòng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2016-2020 và việc đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trong đợt dịch bệnh Covid 19 vừa qua. Trong thời gian tới PC Hải Phòng chuẩn bị tốt nhất việc cấp điện ổn định cho nhân dân thành phố để Chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố, rà soát, tính toán kỹ chỉ tiêu kế hoạch điện thương phẩm và xem xét, xây dựng lại các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, rà soát tỷ lệ tổn thất điện năng theo các cấp điện áp. Riêng PC Hải Phòng Tổng công ty đề nghị. Hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. trước thời gian.

PC Hải Phòng cần phối hợp chặt chẽ với các Ban chuyên môn của Tổng Công ty chuẩn xác lại các chỉ tiêu KH 5 năm 2021-2025, đặc biệt là các chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm, độ tin cậy cung cấp điện và các chỉ tiêu liên quan cho phù hợp. Trong thời gian tới PC Hải Phòng cần tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền tiết kiệm điện do nắng nóng, phụ tải tăng cao; Tập trung vào công tác quản lý vận hành, xử lý sự cố trong mùa nắng nóng, mưa bão.
 

            Ông Vũ Đức Hoan – Giám đốc PC Hải Phòng phát biểu cảm ơn 
và tiếp thu các ý kiến  của đoàn công tác

Kết thúc buổi làm việc, ông Vũ Đức Hoan – Giám đốc PC Hải Phòng đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của Tổ công tác, Ông Hoan cũng đã cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng Công ty và ông cũng mong muốn các Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm hơn nữa để PC Hải Phòng khắc phục nhanh khó khăn và hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 theo đúng kế hoạch Tổng Công ty đã giao.

Mục tiêu của PC Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025 là tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố Hải Phòng; Nâng cao hiệu quả SXKD, tăng NSLĐ, tăng thu nhập bình quân cho người lao động; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học trong SXKD, lấy khách hàng là trung tâm của sự phát triển, đáp ứng lộ trình phát triển của thị trường điện.
                                                                     Hoàng Trường – Văn phòng Công ty

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì, xin đừng ngần ngại Click vào biểu tượng dưới đây

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 765
  • Trong tuần: 13434
  • Tất cả: 3370444

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Điện thoại: 84 - 02253 - 515101

E-mail: banbientap.hppc@gmail.com

Website: www.hppc.evn.com.vn