Lượt xem: 452
Công ty Điện lực Hải Phòng - 65 năm Ngày truyền thống (13/5/1955 - 13/5/2020) (Phần 2)
Những ngày đầu tháng Năm tại thành phố Hải Phòng, hoa phượng đã cháy đỏ trên khắp các tuyến phố, cảnh sắc như bừng sáng hơn trong không khí toàn quân, toàn dân Thành phố ra sức thi đua sản xuất chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020), và đó cũng là Ngày truyền thống của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.

(Phần II)
Phát huy truyền thống, ngành Điện Hải Phòng phát triển không ngừng 

Từ ngày Thành phố Hải Phòng giải phóng (13/5/1955) cho đến nay, tổ chức và tên gọi của ngành Điện Hải Phòng luôn được thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ.

- Năm 1961 Xưởng phát điện của Nhà máy xi măng Hải Phòng được tách ra khỏi Nhà máy và sát nhập vào Nhà máy điện Hải Phòng. Lúc này nhà máy có 2 xưởng phát điện là Cửa Cấm và Thượng Lý.
- Đầu năm 1963 Nhà máy điện Hải Phòng được tách ra làm 2 đơn vị: Nhà máy điện Hải Phòng và Sở quản lý phân phối điện khu vực 2.
+ Nhà máy điện Hải Phòng được tổ chức trên cơ sở 2 phân xưởng phát điện Cửa Cấm và Thượng Lý.
+ Sở quản lý và phân phối điện khu vực 2 được tổ chức trên cơ sở bộ phận kinh doanh bán điện, Phân xưởng đường dây và bộ phận xây dựng đường dây. Sở có nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện và cung cấp điện cho 3 tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Hải Dương và một phần huyện Gia Lương tỉnh Bắc Ninh).
- Năm 1966 để phù hợp với tình hình chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, Nhà máy điện Hải Phòng lại được tách ra làm 2: Nhà máy điện Cửa Cấm và Nhà máy điện Thượng Lý.
- Năm 1967 Nhà máy điện Cửa Cấm bị giặc Mỹ phá huỷ. Bộ phận còn lại của Nhà máy được nhập vào Nhà máy điện Thượng Lý và gọi là Nhà máy điện Hải Phòng.


- Năm 1974 tại mặt bằng Nhà máy điện Cửa Cấm, xây dựng 8 máy Diezel z66 và thành lập Nhà máy điện Diezel Cửa Cấm trực thuộc Công ty điện lực 1. Đến tháng 1/1972 Nhà máy Diezel Cửa Cấm được sát nhập vào Sở quản lý và phân phối điện khu vực 2 và tổ chức thành phân xưởng Diezel thuộc Sở quản lý phân phối điện khu vực II.
- Năm 1978 việc quản lý lưới điện và cung cấp điện cho Hải Dương được chuyển giao cho tỉnh Hải Hưng, Sở phân phối điện khu vực II còn nhiệm vụ quản lý lưới điện và cung cấp điện cho thành phố Hải Phòng nên được đổi tên là Sở quản lý và phân phối điện Hải Phòng, và đến tháng 5/1981 đổi tên gọi là Sở điện lực Hải Phòng.
- Tháng 8/1984 do thiết bị lò máy quá cũ, vận hành kém hiệu quả nên Nhà máy điện Hải Phòng ngừng hoạt động và được sát nhập vào Sở điện lực Hải Phòng.
- Tháng 3/1996 theo quyết định của Bộ Công nghiệp, Sở Điện lực Hải Phòng chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về điện cho Sở công nghiệp Thành phố. Sở chỉ làm nhiệm vụ quản lý sản xuất – kinh doanh điện năng trên địa bàn thành phố nên được đổi tên thành Điện lực Hải Phòng.

Với sự phát triển không ngừng của ngành Điện Thành phố và trên cơ sở phương án cải tiến tổ chức của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt tháng 7/4/1999, Bộ Công nghiệp đã có quyết định chuyển Điện lực Hải Phòng là đơn vị thuộc Công ty Điện lực I thành Công ty Điện lực Hải Phòng - đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Ngày 16/4/2006 Chính phủ đã có quyết định số 1354/QĐ-Ttg chuyển Công ty Điện lực Hải Phòng thành Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tháng 4/2010 trực thuộc Tổng Công ty điện lực Miền Bắc.

Sau ngày Miền Nam giải phóng đất nước thống nhất (năm 1975), công nhân viên chức Công ty Điện lực Hải Phòng lại tập trung vào công việc khôi phục lại lưới điện bị tàn phá và cải tạo lại lưới điện đã quá cũ nát do nhiều năm sử dụng. CNVC Công ty đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn thứ thách, luôn chủ động sáng tạo, phát huy ý chí và nội lực, đẩy mạnh tốc độ phát triển lưới điện. 

- Năm 1977 xây dựng Xưởng Tua bin khí An Lạc với tổng công suất 70.000 KVA để tạo nguồn điện tại chỗ cho Thành phố khi nguồn điện Quốc gia còn thiếu.
- Từ năm 1986 qui hoạch và phát triển lưới điện Thành phố để đón nguồn điện sông Đà. Thời kỳ cả nước đổi mới cơ chế quản lý 1986 đến nay, công nhân Công ty đã từng bước đổi mới cách nghĩ cách làm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Thành phố giao, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh ngành Điện giao cho.
- Năm 1986 xây dựng trạm biến áp 110 KV Lạch Tray với 2 máy 16.000 KVA đưa điện cao thế vào sâu trong nội thành để cấp điện ổn định.
- Năm 1987 xây dựng trạm biến áp 110 KV Ngũ Lão - Thuỷ Nguyên có công suất 21.000 KVA để cấp điện cho khu công nghiệp tập trung ở phía Bắc Thành phố: Đất đèn, Đóng tàu, Xi măng …
- Năm 1989 xây dựng trạm biến áp 110 KV Cửa Cấm 1 máy 25.000 KVA.
- Năm 1992 xây dựng trạm biến áp 110 KVA Hạ Lý 1 máy 25.000 KVA.
- Năm 1998 đưa lưới điện quốc gia ra đảo Cát Bà thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng và phục vụ cho sự phát triển khu kinh tế du lịch dịch vụ. Tháng 12 thực hiện cải tạo lưới điện trung thế 6 KV và hạ thế ở 3 quận nội thành để chuẩn bị đón nguồn điện sông Đà. 
- Đặc biệt từ năm 1999 đã thực hiện cải tạo lưới điện Thành phố bằng các nguồn vốn ADB với tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng. 

Với đội ngũ thành viên gồm 12 phòng ban nghiệp vụ, 14 Điện lực, ban kinh doanh Bạch Long Vỹ, trung tâm tư vấn thiết kế, Trung tâm thao tác xa, Xí nghiệp dịch vụ điện lực, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, Ban quản lý dự án, Khách sạn điện lực và 1942 cán bộ công nhân viên. 

Cơ sở vật chất do Công ty quản lý gồm:

32Trạm biến áp 110 ki lô vôn trong đó 8 trạm khách hàng

2.455 Trạm biến áp phân phối

453Km đường dây cao thế 

1.966 km đường dây trung thế

4.245 km đường dây hạ thế

Tất cả điều kiện, nền tảng cơ bản, vững chắc ấy đã giúp cho Công ty Điện lực Hải Phòng thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ được ngành Điện và nhà nước giao phó. 


Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng ngày nay

Điện lực Hải Phòng đã xây dựng lưới điện Hải Phòng ngày càng phát triển cả về quy mô về số lượng và chất lượng đường dây và trạm biến áp. Hàng loạt các công trình đường dây và trạm biến áp 110 ki lô vô, 22 ki lô vôn được đầu đầu tư xây dựng trên địa bàn nội ngoại thành đảm bảo cấp điện cho sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân Thành phố. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh. Từng bước áp dụng công nghệ tiên tiến, đưa các thiết bị hiện đại vào vận hành trong lưới điện như trung tâm thao tác xa để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của thành phố Hải Phòng .

Sản lượng điện qua từng năm tăng cao năm 1955: 10 triệu kWh; năm 1995 sản lượng điện 407 triệu kWh; năm 2015 sản lượng điện đạt 3,7 tỷ kWhvà năm 2019 là 6,2 tỷ kWh gấp hàng nghìn lần.  

Từ năm 2010 - 2019, Công ty đã đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản với giá trị trên 5 nghìn tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu của Công ty đạt trên 11 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm sâu: 3,4%, đến nay ngành điện Hải Phòng đã có được hệ thống lưới điện đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam với công suất đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Thành phố bên cạnh đó có dự phòng 40%. Đó là một kết quả thiết thực chào mừng sự kiện kỷ niệm ý nghĩa 65 năm ngày truyền thống công ty, chào mừng đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 25.


Thí nghiệm MBA T2 trạm 110kv An Lạc

Phong trào thi đua lao động sản xuất và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng sôi nổi và đạt hiệu quả cao, góp phần  hoàn thành nhiệm vụ SXKD hàng năm. Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện nếp sống văn hoá, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. 

Thành tích của Công ty Điện lực Hải Phòng trong những năm đã qua đã được Nhà nước, Chính phủ cùng các Bộ ngành và Thành phố ghi nhận với những phần thưởng cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương lao động Hạng nhất, Hạng nhì, Hạng Ba, Huân chương Độc Lập Hạng 3 và nhiều hình thức khen thưởng khác.


Đ/c Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ Trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

Xác định rõ nhiệm vụ xuyên suốt của ngành Điện nói chung, Công ty Điện lực Hải Phòng nói riêng, là luôn đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, ngành điện Hải Phòng góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển của thành phố Hải Phòng. 

65 năm qua cùng với công nhân ngành Điện cả nước và công nhân Thành phố, công nhân Công ty Điện lực Hải Phòng đã đoàn kết một lòng khắc phục mọi khó khăn gian khổ, đã sản xuất và chiến đấu vì sự nghiệp xây dựng đất nước và Thành phố, vì sự phát triển ngành Điện lực Việt Nam ở mọi giai đoạn cách mạng.

Ngày 13/5/2020, ngày kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng là ngày mỗi cán bộ CNVC Công ty Điện lực Hải Phòng ôn lại lại truyền thống hào hùng của các thế hệ CBCNVC trong Công ty, cũng là động lực để mỗi CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hơn nữa vì ngành Điện Hải Phòng ngày càng lớn mạnh, đánh dấu quá trình xây dựng và phát triển của Công ty Điện lực Hải Phòng trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển.
Cấn Minh Thu - Trần Xuân Khanh (Văn phòng Công ty)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì, xin đừng ngần ngại Click vào biểu tượng dưới đây

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1427
  • Trong tuần: 12826
  • Tất cả: 3363282

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Điện thoại: 84 - 02253 - 515101

E-mail: banbientap.hppc@gmail.com

Website: www.hppc.evn.com.vn