Lượt xem: 445
Đại hội Đảng bộ Điện lực Thủy Nguyên Nhiệm kỳ 2020 - 2025
“Giữ vững đoàn kết thống nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; làm tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; quản lý vận hành lưới điện an toàn, ổn định, kinh tế và tăng năng suất lao động”.
(Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Điện lực Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2015 – 2020
 trình Đại hội Đảng bộ Điện lực nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Đảng bộ Điện lực Thủy Nguyên trước đây là Đảng bộ bộ phận, trực thuộc Đảng bộ Công ty. Ngày 15/01/2015, Đảng bộ bộ phận Điện lực Thủy Nguyên được Thường vụ Đảng ủy Công ty ký quyết định số 265-QĐ/ĐU nâng cấp lên thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cấp trên cơ sở Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng. Đảng bộ hiện có 03 Chi bộ trực thuộc với 60 Đảng viên, trong đó có 48 Đảng viên nam và 12 đảng viên nữ được sinh hoạt tại 3 Chi bộ (Chi bộ Văn phòng 9 đảng viên; Chi bộ Kinh doanh 29 đảng viên và Chi bộ Kỹ thuật 22 đảng viên).

Ngày 04 và 05/02/2020 Đảng bộ Điện lực Thủy Nguyên tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2015, tới dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Trần Thị Thanh Giang Phó Bí thư thường trực Đảng bộ công ty và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy. 
 
 

Tại phiên thứ nhất Đại hội đã thông qua chương trình và nội quy làm việc của Đại hội, trình bày báo cáo kết quả đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, trình bày dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Điện lực Thủy Nguyên trình Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại diện các chi bộ tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo. Trình bày đề án nhân sự BCH Đảng bộ Điện lực nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ ĐL Thủy Nguyên

Phiên thứ hai Đại hội Đảng bộ Điện lực Thủy Nguyên được tiến hành trong buổi sáng ngày 05/02/2020, đại hội đã bầu 07 đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ và đ/c Ngô Văn Mạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Điện lực Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự nhất trí 100% của Đại hội.

 
Đ/c Trần Thị Thanh Giang Phó BT Thường trực Đảng ủy  Công ty tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ ĐL Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ Điện lực Thủy Nguyên xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, kịp thời tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của TW, Thành ủy và Đảng ủy Công ty đến cán bộ, đảng viên và CNV. Bám sát nắm vững tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và CNV để tuyên truyền vận động chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước và của đơn vị. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong chi, đảng bộ. Đảng bộ tích cực chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2016 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên.
 
Đ/c Trần Thị Thanh Giang - Phó BT Thường trực Đảng ủy Công ty phát biểu và chỉ đạo Đại Hội Đảng bộ Điện lực Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Từ thực tiễn lãnh đạo 5 năm qua, Đảng bộ rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, phải đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội là nhân tố quyết định kết quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị. Trước hết việc đề cao nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt Đảng, trong đó nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh mà sự tự giác làm nòng cốt; đồng thời, trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cần vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của đơn vị.

Hai là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 

Ba là, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của đơn vị; lựa chọn đúng nội dung các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm. Khi đã xác định đúng thì cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện; trong chỉ đạo phải luôn quan tâm đến chất lượng, hiệu quả.

Bốn là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Năm là, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, có tầm nhìn, năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Huyện; Nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng; Thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD; Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật về an toàn lao động trong hoạt động SXKD; Nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống cho CBCNV.

Những chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm bình quân hàng năm bình quân phấn đấu tăng từ 6 đến 10%/năm.
- Tổn thất điện năng hàng năm thực hiện đạt hoặc nhỏ hơn kế hoạch Công ty giao. 
- Giá bán điện bình quân đạt hoặc cao hơn kế hoạch công ty giao hàng năm, phấn đấu tăng bình quân 2 đồng/năm kế hoạch.
- Nộp ngân sách đúng quy định của Nhà nước.
- Tiếp nhận và vận hành tốt công trình mà Công ty đầu tư cải tạo theo tiến độ tăng trưởng của phụ tải.
- Phấn đấu hoàn thiện từ 30% đến 50% trên tổng số các lộ đường dây trung áp đạt tiêu chí 5S.
- Phấn đấu hoàn thiện từ 10 đến 20 TBA công cộng bao gồm đồng bộ cả lưới điện hạ áp đạt tiêu chí 5S.
- Phấn đấu đạt tỷ lệ thanh toán qua ngân hàng, tổ chức trung gian:
+ Khách hàng cơ quan: Đạt 100%/tổng số khách hàng.
+ Khách hàng tư gia: Đạt trên 90%/ tổng số khách hàng.
- Thực hiện cấp điện cho khách hàng bằng hình thức điện tử: Đạt tỷ lệ 100%.
- Phấn đấu xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ hàng năm luôn đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 kết nạp từ 08 đến 10 quần chúng ưu tú vào đảng.
- Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hàng năm giữ vững tiêu chuẩn vững mạnh.

Mặc dù Đại hội diễn ra trong giai đoạn dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona gây ra nhưng công tác chuẩn bị cho đại hội được chuẩn bị hết sức kỹ càng và nghiêm ngặt, trụ sở làm việc được phun thuốc khử trùng và các đại biểu đến dự đều đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn  trước khi vào Đại hội. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thành công tốt đẹp!
 
Rửa tay diệt khuẩn trước khi vào Đại hội

Mạnh Hùng – Đức Quang - Phòng Tổng hợp ĐL Thủy Nguyên

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì, xin đừng ngần ngại Click vào biểu tượng dưới đây

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 178
  • Trong tuần: 8687
  • Tất cả: 3764059

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Điện thoại: 84 - 02253 - 515101

E-mail: banbientap.hppc@gmail.com

Website: www.hppc.evn.com.vn