Lượt xem: 546
Điện lực Tiên Lãng diễn tập phòng chống thiên tai-Xử lý sự cố - An toàn năm 2019
Thực hiện văn bản số 233/PCHP-AT ngày 28/01/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng; Phương án số 30/PA-ĐLTL ngày 25/02/2019 của Điện lực Tiên Lãng về việc tổ chức Diễn tập phương án phòng chống thiên tai-Xử lý sự cố - An toàn năm 2019, ngày 21/05/219 Điện lực Tiên Lãng tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai - Xử lý sự cố - An toàn năm 2019.
Tham gia diễn tập gồm toàn thể thành viên Tiểu ban PCTT-TKCN, các đoàn viên đội Thanh niên xung kích cùng một số CBCNV các đơn vị: Phòng KH-KT-AT; Đội điều độ; đội QLTH: 3 xã đường 10, Lộc Trù, Trung Tâm.
Buổi diễn tập gồm 02 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Nghe báo cáo diến biến của cơn bão và tình huống giả định, Trưởng Tiểu ban PCTT-TKCN chỉ đạo, giao nhiệm vụ thực hiện ngay các phương án đã xây dựng.
Giai đoạn 2: Toàn thể đội thanh niên xung kích và CBCNV đội QLTH 3 xã đường 10 thực hiện kéo dây khắc phục sự cố cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng.
Trước những tình huống giả định theo kịch bản, các đơn vị đã phối hợp tổ chức chuẩn bị, ứng phó nhanh chóng, kịp thời khắc phục ngay các thiệt hại do bão, lũ gây ra và tìm kiếm cứu nạn kịp thời.