Lượt xem: 756
Điện lực Thủy Nguyên triển khai xây dựng văn hóa an toàn lao động 2019
Văn hóa an toàn lao động là cho người lao động thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc, chủ động thực hiện tích cực các quy định của pháp luật, các kế hoạch, biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

Ngày 16 tháng 4 năm 2019 Điện lực Thủy Nguyên tổ chức Lễ phát động Đẩy mạnh xây dựng văn hóa An toàn lao động năm 2019. Toàn bộ CB CNV Điện lực đã có mặt đầy đủ tại buổi lễ, Đ/c Ngô Văn Mạnh Bí thư Đảng ủy – Giám đốc điện lực chủ trì.
Lễ chào cờ trang trọng được diễn ra với không khí nghiêm trang trước khi phát động buổi lễ phát động đ/c Hoàng Văn Dũng PGĐ kỹ thuật điện lực phát biểu đề cương triển khai đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ năm 2019 của Điện lực Thủy Nguyên   


Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn lao động trong Đơn vị nhằm tạo ra thói quen làm việc an toàn, thói quen cư xử có văn hoá (chấp hành một cách tự giác) đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động của Công ty, của Điện lực.Hình thành ý thức làm việc an toàn, người lao động có thói quen suy nghĩ về an toàn trước khi làm việc; Góp phần đẩy lùi tai nạn lao động; Tạo ra môi trường lao động tốt tại đơn vị cho người lao động an tâm sản xuất.
Đảm bảo đầy đủ các nội dung, sáng tạo đổi mới hơn nữa trong triển khai đẩy mạnh xây dựng Văn hóa An toàn lao động năm 2019.
Các phòng ban và các đội quản lý tổng hợp đứng dưới cờ Tổ quốc xin thề với 5 lời thề quyết tâm đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất không để xảy ra tai nạn lao động.Để tiếp tục triển khai đồng bộ, ĐLTN đã đưa ra 3 nhóm giải pháp xây dựng VHATLĐ:
Nhóm giải pháp trong công tác quản lý ATVSLĐ:
- Tăng cường trao đổi, lắng nghe giữa lãnh đạo, Công đoàn Công ty, đơn vị trực thuộc và CBCNV về công tác an toàn lao động. Người lao động phải được tham gia nhiều hơn trong việc đưa ra các chính sách và giải pháp đối với công tác an toàn lao động. Người lãnh đạo cần thể hiện được rằng an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo sức khỏe cho người lao động là điều mình quan tâm hàng đầu.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt an toàn đầu giờ, phổ biến biện pháp an toàn đối với từng công việc; tạo nên thói quen an toàn trước khi làm việc; tăng cường công tác kiểm tra cấp quản lý tại các đơn vị trực thuộc.
- Triển khai tốt các biện pháp, giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác kỹ thuật an toàn, những nguy cơ gây mất an toàn trong môi trường làm việc của người lao động; từng bước cải tạo môi trường làm việc, cơ sở hạ tầng lưới điện.
- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đột xuất hiện trường; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra quản lý ATVSLĐ nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các tồn tại, nguy cơ mất an toàn lao động và kịp thời đưa ra các giải pháp cải thiện, khắc phục. 
- Nâng cao chất lượng công tác tự nhận diện mối nguy và đánh giá nguy cơ rủi ro và biện pháp phòng tránh. Yêu cầu:
+ Công tác nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro được thực hiện thường xuyên.
+ Kết quả đánh giá được cập nhập và phổ biến cho CBCNV, treo tại tổ, đội sản xuất. Được sử dụng khi lập, duyệt PATCTC&BPAT.
 Nhóm các giải pháp trong công tác huấn luyện, đào tạo:
- Tổng hợp thống nhất bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với các nhóm đối tượng công nhân, sát với chuyên môn nghiệp vụ công tác và phù hợp với bậc an toàn điện, thực hiện đồng bộ trong Tổng công ty;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ, huấn luyện QTATĐ định kỳ tại đơn vị. 
- Đặc biệt chú trọng nội dung huấn luyện cho CBCNV nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và biện pháp phòng tránh. Yêu cầu 100% CBCNV  làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được huấn luyện, đồng thời đây phải là nội dung thường xuyên trong các buổi giao ban an toàn đầu ngày, tuần, tháng, từng bước tạo thành thói quen cho người lao động nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và đề ra biện pháp phòng tránh trước khi làm công việc
- Phổ biến tới CBCNV các biện pháp an toàn cho từng công việc theo hướng dẫn của Tổng công ty. Yêu cầu CBCNV thành thạo biện pháp an toàn cho từng công việc, biết nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp phòng tránh với từng công việc đó. Phổ biến kết quả nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp phòng tránh tại đơn vị cơ sở tới CBCNV, treo tại các tổ/đội sản xuất, sử dụng khi lập/duyệt PATCTC&BPAT.
- Yêu cầu 100% người lao động luôn luôn tự hỏi, hỏi nhau và trả lời 3 câu hỏi trước khi làm công việc:
+ Những mối nguy nào có thể xảy ra khi thực hiện công việc này?
+ Mức độ nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn do các mối nguy đó gây ra như thế nào?
+ Biện pháp phòng tránh để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn khi tiến hành công việc này là gì?
- Thực hiện diễn tập xử lý sự cố, diễn tập an toàn, diễn tập công tác PCTT&TKCN (Ba trong Một) trong quý 1 hàng năm.
 Nhóm các giải pháp trong công tác tuyên truyền, giáo dục:
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, từng bước thay đổi ý thức, thái độ và tạo niềm tin cho người lao động khi họ là một phần trong nỗ lực đảm bảo an toàn lao động. Xây dựng truyền thống, văn hóa doanh nghiệp, nhận diện thương hiệu, gìn giữ bản sắc và uy tín của doanh nghiệp gắn liền với ATVSLĐ. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền ATVSLĐ trong CBCNV; tuyên truyền về an toàn điện, bảo vệ HLATLĐCA trong nhân dân. Tuyên truyền ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin, báo chí.
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo tới 100% CBCNV; phối hợp với tổ chức Công đoàn, đoàn thể các cấp tuyên truyền cho CBCNV thực hiện đầy đủ quy trình, quy định về ATVSLĐ khi thực hiện công việc, không sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông.
- Hưởng ứng, tuyên truyền tháng hành động về ATVSLĐ và ngày toàn dân PCCC hàng năm.
- Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân về công tác HLBVATLĐCA, an toàn điện trong nhân dân. 
- Tổ chức huấn luyện định kỳ, chuyên đề cho CBCNV, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác ATVSLĐ và các vụ tai nạn (nếu có); Tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền vào các hoạt động đoàn thể của đơn vị.
Nguyễn Mạnh Hùng - Điện lực Thủy NguyênHọ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì, xin đừng ngần ngại Click vào biểu tượng dưới đây