Lượt xem: 524
Tập huấn công tác PCCC và cứu nạn tại Trung tâm thí nghiệm điện
Để thực hiện tốt công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC)  trong Trung tâm  và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác PCCC cho mỗi cán bộ công nhân viên trong đơn vị, ngày 20/7/2018 ban lãnh đạo Trung tâm Thí nghiệm điện Công ty Điện Lực Hải Phòng đã phối hợp với Công an PCCC Đội hai tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, thực tập phương án chữa cháy tại Trụng tâm. Phòng cháy chữa cháy là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.