Lịch dự kiến cắt điện
Quận/huyện Ngày Thời gian Phạm vi mất điện Nội dung/lý do Ghi chú
An Dương 16/06/2021 5h00-17h00 "Tháo hạ lèo tại cột 86 đi cột 87, tháo hạ dây cột 107 đi cột 106 lộ 373E2.9 + Cắt CD 371-7/01 nhánh Dụ Nghĩa lộ 373E2.9 do giao chéo PT: 4h00-5h00&16h00-17h00: Nháy MC 371 Bắc Sơn, cắt CD 371-7/68 + Cắt(cũ) CD371-2 An Hưng + Cắt cũ CD 371-7/14, CD 371-7/21 RG HP-HD, cắt CD 371-7/122 lộ 373E2.9, Chuyển KD: Nháy GAS 149 An Hưng, đóng CD 371-7/150D p/v tháo dây dẫn, căng dây lấy độ võng & đấu lèo tại cột 86 đến cột 87 và tại cột 107 đi cột 106 lộ 373E2.9, kết thúc tháo lèo đóng CD 371-7/122." CT SCL: CTy XD&TMHP: Thay xà, sứ và dây dây dẫn từ cột 87 đến cột 106 lộ 373E2.9
An Dương 16/06/2021 13h00-17h00 Cắt CDPT 471-7/01 nhánh Đặng Cương 4 lộ 480E2.21 CT SCL: PT N.Lương TNT : Thay dây dẫn, xà, sứ từ cột 09 đến cột 13 nhánh Đặng Cương 4 lộ 480E2.21
An Dương 16/06/2021 5h00-13h00 Cắt ĐZ 480E2.21 <-> Cắt(cũ) CD 471-7/58 lộ 480E2.21 "CT SCL: PT N.Lượng TNT: Thay dây dẫn, xà, sứ từ cột 52 đến cột 09 nhánh Đặng Cương 4 + Thay dây dẫn, xà, sứ từ cột 33 đến TBA Đặng Cương 7 lộ 480E2.21 CT ĐTXD: XLĐ Đông Á: Lắp đặt MC Recloser giàn TBA Đặng Cương 2 lộ 480E2.21. ĐLAD kết hợp lắp chong chóng đuổi chim."
An Dương 16/06/2021 5h00-17h00 "Tháo hạ lèo tại cột 22 nhánh đi TBA B. Do Nha 2 thuộc nhánh Đại Bản lộ 373E2.9 PT: 5h00-6h00&15h00-16h30: Cắt MC 371, CD371-7/01 nhánh Đại Bản lộ 373E2.9 p/v tháo hạ & đấu lèo cột 22 nhánh Bơm Do Nha 2 lộ 373E2.9" CT ĐTXD: Thi công dựng cột, lắp xà, sứ vị trí cột 12, 13 nhánh B. Do Nha 2, kéo dây từ cột 12 đến TBA B. Do Nha 2 nhánh Đại Bản lộ 373E2.9
An Dương 15/06/2021 5h00-16h30 "Cắt CD 371-7/106 + Cắt(cũ) CD 371-7/14, CD 371-7/21 RG HP- HD + Tháo hạ dây dẫn tại cột 123 đi cột 122; Tháo hạ dây cột 107 đi cột 108 lộ 373E2.9. PT: 5h00-6h00&15h30-16h30: Nháy MC 371 Lê Thiện, cắt CD 371-7/106 + Cắt(cũ) CD 371-7/14, CD 371-7/21 RG HP- HD + Cắt cũ CD 371-7/150D lộ 373E2.9 p/v Tháo hạ dây dẫn,căng dây lấy độ võng, đấu lèo tại cột 123 đi cột 122 + tháo hạ dây cột 107 đi cột 108 lộ 373E2.9; kết thúc công tác tháo lèo, nháy GAS 149 An Hưng, đóng CD 371-7/150D" "CT SCL: CTy XD&TMHP: Thay xà, sứ và dây dây dẫn lộ 373E2.9 từ cột 107 đến cột 122 lộ 373E2.9 XLĐ TNT: SCL nhánh đóng tàu Hồng Hà (750+10000KVA, TBA bơm Cữ, TBA Lữ đoàn 649 CT ĐTXD: XL Đông Á: Lắp Recloser cột 04 nhánh đo đếm HP-HD cột 21"
An Dương 15/06/2021 5h00-17h00 "Tháo hạ lèo tại cột 13 nhánh đi TBA B. Do Nha 2 thuộc nhánh Đại Bản lộ 373E2.9 PT: 5h00-6h00&15h00-16h30: Cắt MC 371, CD 371-7/01 nhánh Đại Bản lộ 373E2.9 p/v tháo hạ & đấu lại lèo cột 13 nhánh B.Do Nha 2" CT ĐTXD: Dựng cột, lắp xà, sứ từ cột 14 nhánh B. Do Nha 2 đến TBA B. Do Nha 2 thuộc nhánh Đại Bản lộ 373E2.9
An Dương 14/06/2021 4h00-16h30 "Cắt CD 371-7/122 + tháo hạ dây dẫn từ cột 150D đi cột 149 lộ 373E2.9 PT: 4h00-5h00&15h30-16h30: Cắt GAS 123, cắt CD 371-7/122, Nháy GAS 168, cắt CD 371-7/167 + Cắt cũ CD 371-2 MC An Hưng lộ 373E2.9 p/v Tháo hạ dây dẫn, căng dây lấy độ võng, đấu lèo tại cột 150D đi cột 149 lộ 373E2.9" "CT SCL: Cty XD&TM HP: Thay xà, sứ và dây dây dẫn từ cột 123 đến cột 149 lộ 373E2.9 Cty PTNL TNT: SCL Nhánh ĐZ và TBA Lê Xá, nhánh Thôn Đoài và TBA B. Do Nha 2. CT ĐTXD: XL Đông Á: ĐTXD cải tạo nhánh Đại Bản đi B. Do Nha 2 và lắp Recloser cột 123"
Hồng Bàng 13/06/2021 0h00-7h30 "Thay 08 đầu cáp TBA Hùng Vương 2+4+13, TT 208, cột 01. Thay CD TBA CP Long Sơn, thay CSV TBA CP Thép HP, VSCN ĐZ 471E2.2. Cty CP ĐTPT Điện MB: lắp xà, chụp đầu cột, lắp 01 CDCL tại cột TBA Hùng Vương 14 kéo dây đấu nối TBA Hùng Vương 15 (mới)" Cắt ĐZ 471E2.2 theo KDCB
Ngô Quyền 07/06/2021 8h00-10h00 Xử lý phát nhiệt ty sứ hạ thế MBA và thanh cái 0,4kV tủ hạ thế. TNĐK MBA. VSCN, XTX TBA An đà 4A Cắt FCO => MBA An đà 4A - Lộ 473E2.13
Cao thế 06/06/2021 5h00-17h00 "Tách ĐZ 173E2.20 đi 171-7E2.17 Tách C19 trạm E2.20" Công trình Sửa chữa lớn: Thay các chuỗi sứ cách điện đỡ, các phụ kiện từ pooctich ngăn 173 E2.20 đoạn có giao chéo ĐZ 172E2.20
Vĩnh Bảo 06/06/2021 7h00-8h00 Cắt dao đầu TBA T1,T2 EASLY lộ 373E2.10. VSCN, bao thầu TBA KH
An Lão 06/06/2021 14h00-17h00 Cắt CDPT 371-7/02 đi TBA 2x1250kva Cty Lisemco (AMMEC) lộ 377E2.31 Thay hộp trống tổn thất MBA T3+T4 Cty Lisemco (AMMEC) nhánh Hoa Mai
Thủy Nguyên 05/06/2021 8h00-17h00 Cắt SI TBA: 7h00-7h30: UB huyện; 7h40-8h10: UB huyện 2; 8h30-9h00: Núi Đèo 1. Thay công tơ và TI định kỳ.
Thủy Nguyên 05/06/2021 6h00-17h00 Cắt AB tổng + SI, cắt dao 371-7/20 đi TBA Hạnh Huyên lộ 375E2.11 Thay máy biến áp nâng công suất TBA Hạnh Huyên( từ 320 lên 1500kVA) lộ 375E2.11
Thủy Nguyên 04/06/2021 5h30-15h30 "Tháo lèo cột 63 đi nhánh Xi măng Bạch Đằng lộ 371E2.41. PT: 5h30-6h30&14h30-15h30: Nháy MC 371E2.41, Cắt dao 371-7/38 <=> Cắt cũ dao 371-2 Gia Minh lộ 371E2.41 để tháo lèo cột 63 đi nhánh Xi măng Bạch Đằng lộ 371E2.41." Lắp đặt, thu hồi thiết bị, đấu nối mới đường cáp và TBA Bê tông Gia Minh(2500kVA-35(22)/0.4kV) và thí nghiệm cáp ngầm từ cột đo đếm đến TBA(1000) hiện trạng.
Kiến An 04/06/2021 8h00-17h00 Cắt SI các TBA Hải Long 2,Cung ứng VT, Trung Hưng, Hồng Thái lộ 473 E2.36 + TBA XLĐ Đông Á lộ 475E2.36 (Mỗi trạm 30 phút) Thay định kỳ công tơ đầu nguồn các TBA Hải Long 2,Cung ứng vận tải,Trung Hưng,Hồng Thái lộ 473 E2.36 + TBA XLĐ Đông Á
An Dương 04/06/2021 5h00-11h30 Cắt 03 FCO TBA Bơm Do Nha 2 lộ 373E2.9 CT SCL: Đúc móng cột giàn & tôn nền TBA Bơm Do Nha 2 lộ 373E2.9
Thủy Nguyên 04/06/2021 8h00-17h00 7h30-8h00: Núi Đèo 2; 8h30-09h00: Gò Gai 1; 9h30-10h00 Trường Quân Sự; 10h10-10h40: Đồng Cau. 17h30-18h00: Nội Chính; Thay công tơ và TI định kỳ.
An Lão 04/06/2021 14h00-17h00 Cắt SI TBA 250kva Khúc Giản 1 lộ 373 E2.31. Thay MBA nâng công suất TBA Khúc Giản 1 từ 250kva lên 320kva lộ 373 E2.31
An Lão 04/06/2021 6h00-10h00 Cắt SI TBA 320kva Thị Trấn 6 lộ 373 E2.31. Thay MBA nâng công suất TBA Thị Trấn 6 từ 320kva lên 560kva lộ 373 E2.31
Tiên Lãng 04/06/2021 16h00-17h00 Cắt SI TBA Phú Tài Linh Thay TI định kỳ TBA Phú Tài Linh lộ 372E2,27
Tiên Lãng 04/06/2021 11h00-12h00 Cắt SI TBA CN Nam Thiện 2 Thay TI định kỳ TBA CN Nam Thiện 2 lộ 373E2,27
Tiên Lãng 04/06/2021 8h30-10h30 Cắt SI TBA An Thạch VSCN, XTX, thí nghiệm đình kỳ, chỉnh trang 5S TBA An Thạch lộ 972E2.27
Tiên Lãng 04/06/2021 8h00-10h00 Cắt SI TBA Liên Phong VSCN, XTX, thí nghiệm đình kỳ, chỉnh trang 5S TBA Liên Phong lộ 972E2.27
Kiến Thụy 04/06/2021 5h00-7h00 Cắt MC 471 Cao mật, CD 471-7/14 đđếm Cao Mật, Cắt MC 471 Tiên Cầm, CD 471-7/48 đđếm Tiên Cầm, Cắt PT 471-7/68 lộ 476 TCAT, Cắt PT 471-7/47 nhánh Núi Đối Đổi Thứ tự pha đầu cáp để đồng vị pha cột 80 nhánh DPA lộ 474 TCAT (đi chung cột 67 lộ 473 TCAT), Thay bát sứ vỡ cột 72 lộ 476 TCAT, PQHL, VSCN đường dây, Vệ sinh cáp + TBA Du lễ 1
Kiến Thụy 04/06/2021 8h00-11h00 Cắt FCO TBA Tam Kiệt Nâng công suất TBA Tam Kiệt từ 400 kVA lên 560 kAV (22/0.4 kV)
Lê Chân 04/06/2021 8h00-11h00 Cắt FCO → 560kVA trạm Thái Dương lộ 477E2.12 Vệ sinh bảo dưỡng bao thầu, bổ sung hàng kẹp nhị thứ thay công tơ dịnh kỳ TBA Thái Dương 560kVA lộ 477E2.12
Hải An 04/06/2021 14h30-16h30 Cắt AB nhánh 4 TBA TĐC Đằng Hải 5 Thay kẹp hãm bị vỡ, kéo cáp hạ thế và đấu nối phục vụ cân pha san tải
Hải An 04/06/2021 8h00-11h00 Cắt AB tổng TBA Bình Kiều 3 Thay kẹp hãm bị vỡ, kéo cáp hạ thế và đấu nối phục vụ cân pha san tải
Vĩnh Bảo 03/06/2021 7h30-9h30 Cắt ABT TBA An Hòa 4, Cắt ABN1 TBA Hiệp Hòa 2 lộ 371E2.10 San tải hạ thế TBA An Hòa 4, TBA Hiệp Hòa 2 lộ 371E2.10
Kiến An 03/06/2021 8h00-17h00 Cắt SI các TBA Hoàng Yến,DNTN Thành Tín, Khánh Hùng, Kinyee,Xưởng Đúc Cột,Tân Huy Hoàng lộ 479E2.36 (Mỗi trạm 30 phút) Thay định kỳ công tơ đầu nguồn các TBA Hoàng Yến, DNTN Thành Tín, Khánh Hùng, Kinyee, Xưởng Đúc Cột, Tân Huy Hoàng
Kiến An 03/06/2021 9h30-10h30 Cắt SI TBA Đức Thành- Lộ471E2.36 Vệ sinh công nghiệp theo hợp đồng bao thầu TBA Đức Thành- 32kVA lộ 471E2.36
Kiến An 03/06/2021 8h00-9h00 Cắt SI TBA Bắc Hải- Lộ473E2.36 Vệ sinh công nghiệp theo hợp đồng bao thầu TBA Bắc Hải- 400kVA lộ 473E2.36
An Dương 03/06/2021 5h00-11h30 Cắt 03 FCO TBA Ngọ Dương 1 lộ 373E2.9 "CT SCL: Đúc móng cột giàn & tôn nền TBA Ngọ Dương 1 lộ 373E2.9. ĐLAD kết hợp TNĐK và làm 5S TBA."
Thủy Nguyên 03/06/2021 8h00-17h00 Cắt SI TBA: 8h00-8h30: Quảng Cư; 8h40-9h10: UB Quảng Thanh 2; 9h20-9h50: Chợ Quảng Thanh; 10h00-10h30: Chính Mỹ 4; 14h00-14h30: Minh Đức 5; 14h40-15h10: TĐC Tam Hưng 1; 15h20-15h50: TĐC Tam Hưng 2; 16h00-16h30: Phục lễ 1/5; 16h35-17h00: Phục Lễ 7 Thay công tơ và TI định kỳ.
Kiến Thụy 03/06/2021 8h00-15h00 Cắt FCO TBA Đại Trà 1, Sâm Linh 1, Xuân Đông 2 (mỗi TBA 45 phút) Thay TI, Công tơ tổng định kỳ VSCN,XTX, kiểm tra thí nghiệm MBA
Cát hải 03/06/2021 14h00-16h00 Cắt AB tổng,cắt DCL 371-7/01 nhánh Xuân Trường đi TBA Xuân Trường 6 lộ 371E2.24 VSCN bao thầu và thí nghiệm định kỳ TBA Xuân Trường 6+7 lộ 371E2.24
Cát hải 03/06/2021 11h00-11h50 Cắt AB tổng, cắt DCL 334-3 TBA Xuân Trường 1 lộ 371E2.24 VSCN bao thầu và thí nghiệm định kỳ TBA Xuân Trường 4 lộ 371E2.24
Cát hải 03/06/2021 10h00-10h50 Cắt AB tổng, cắt DCL 335-3 TBA Xuân Trường 5 lộ 371E2.24 VSCN bao thầu và thí nghiệm định kỳ TBA Xuân Trường 5 lộ 371E2.24
Cát hải 03/06/2021 9h00-9h50 Cắt AB tổng,cắt DCL 371-7/01 nhánh Xuân Trường đi TBA Xuân Trường 2 lộ 371E2.24 VSCN bao thầu và thí nghiệm định kỳ TBA Xuân Trường 2 lộ 371E2.24
Cát hải 03/06/2021 8h00-8h50 Cắt AB tổng, cắt DCL 331-3 TBA Xuân Trường 1 lộ 371E2.24 VSCN bao thầu và thí nghiệm định kỳ TBA Xuân Trường 1 lộ 371E2.24
Lê Chân 03/06/2021 5h00-10h00 "Cắt CD471-7 Mương Dư Hàng 2 < => CD472-7 Lâm Tường 6, Chuyển KD: đóng CD471-7 PT Ngô Quyền. Kết thúc công tác chuyển lại như cũ." Thi công 5S đường dây và TBA, xử lý khiếm khuyết, TNĐK thiết bị, VSCN, XTX lấy mẫu dầu TBA lộ 480E2.12
Lê Chân 03/06/2021 8h00-9h30 Cắt FCO => MBA trạm Hoa Mỹ Thay TI và lắp hàng kẹp TBA Hoa Mỹ 400kVA lộ 479E2.12
Dương Kinh 03/06/2021 7h30-11h00 Cắt FCO - TBA Trung Dũng 5 lộ 475 E2.23 Thực hiện 5S TBA, TNĐK MBA, Sang dây hạ thế cột XT TBA Trung Dũng 5 lộ 475 E2.23
Hải An 03/06/2021 8h00-16h30 Cắt FCO(CD)=>MBA Tân Tiên Phong, Logistisc (320), Container (400), Thái Sơn, Cát Vận (630), Minh Trí (mỗi trạm 45 phút) Lắp hàng kẹp mạch nhị thứ` TBA Tân Tiên Phong
Hải An 03/06/2021 15h00-16h00 Cắt CD 431-3 => MBA Đông Hưng 3 Thay CSV TBA Đông Hưng 3 do phát nhiệt
Vĩnh Bảo 02/06/2021 8h00-10h00 Cắt FCO TBA Lý Học 6 lộ 372E2.10; Ngãi Am 1 lộ 374E2.10 NCS MBA Lý Học 6 từ 250-320kVA; MBA Ngãi Am 1 từ 250-400kVA + thay Công tơ đầu nguồn, TI, TNĐK, 5S.
Vĩnh Bảo 02/06/2021 6h00-8h00 Cắt FCO TBA Lý Học 3 lộ 372E2.10; Cao Minh 4 lộ 374E2.10 NCS MBA Lý Học 3 từ 400-560kVA; MBA Cao Minh 4 từ 250-400kVA + thay Công tơ đầu nguồn, TI, TNĐK, 5S.
Tiên Lãng 02/06/2021 8h30-10h00 Cắt SI TBA Khu 4A VSCN, XTX, thí nghiệm đình kỳ, chỉnh trang 5S TBA Khu 4A lộ 373E2.27
Tiên Lãng 02/06/2021 8h00-10h00 Cắt SI TBA Khu 1 VSCN, XTX, thí nghiệm đình kỳ, chỉnh trang 5S TBA Khu 1 lộ 373E2.27
«« « 1 2 3 4 5  ... » »» 
Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 355
  • Trong tuần: 8734
  • Tất cả: 3954310

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Điện thoại: 84 - 02253 - 515101

E-mail: banbientap.hppc@gmail.com

Website: www.hppc.evn.com.vn