Lượt xem: 8024
Quy định thủ tục cấp điện

I. QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP ĐIỆN

1. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

1.1- Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị mua điện và một trong các giấy tờ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) có liên quan đến địa điểm mua điện, như:

 - Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú có thời hạn từ 01 năm trở lên;

 - Giấy chứng nhận sở hữu hoặc quyền sử dụng hoặc quyết định hoặc hợp đồng mua bán nhà;

- Giấy chứng nhận sở hữu đất hoặc quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc đang thi công xây dựng);

- Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của chính quyền địa phương. Nếu hợp đồng thuê nhà không có xác nhận của chính quyền địa phương thì cần có thêm giấy đăng ký tạm trú của người thuê nhà trong thời gian thuê nhà…

Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì có xác nhận của UBND phường, xã tại nơi đề nghị mua điện. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu khách hàng phải lấy xác nhận của UBND phường, xã khi đã có một trong những giấy tờ trên.

1.2- Trường hợp khách hàng trực tiếp đến làm thủ tục tại đơn vị Điện lực thì chỉ cần mang theo bản chính của một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1.1 nêu trên. Người tiếp nhận hồ sơ phải thực hiện đối chiếu với bản chính, xác nhận việc đối chiếu và ký ghi rõ họ và tên vào bản photocopy, trả lại ngay bản chính cho khách hàng (tuyệt đối không được lưu giữ bản chính giấy tờ của khách hàng).

1.3- Khách hàng có thể trực tiếp hoặc qua bưu điện gửi Hồ sơ đề nghị mua điện đến Điện lực Quận, huyện… nơi có nhu cầu mua điện. Khuyến khích các hình thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị mua điện của khách hàng qua Email, web trên Internet…

1.4- Đối với khách hàng thay mặt cho khu tập thể, cụm dân cư, hồ sơ có thêm giấy ủy quyền hợp pháp của các hộ sử dụng điện chung trong khu tập thể, cụm dân cư (có chữ ký của các hộ và công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký mua điện) kèm theo một trong các giấy tờ được nêu tại mục 1.1 của tùng hộ trong khu tập thể, cụm dan cư.

1.5- Đối với khách hàng đang sử dụng điện chung với công tơ của khách hàng khác, có nhu cầu tách mới (ký HĐMBĐ trực tiếp với Điện lực), ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1.1 nêu trên, hồ sơ còn có thêm:

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu của hộ cần tách mới;

- Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện của chủ HĐMBĐ đang dùng chung hoặc bản cam kết của khách hàng có nhu cầu tách mới về việc đã hoặc sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung.

2. CHI PHÍ ĐẦU TƯ CỦA CÁC BÊN MUA, BÁN ĐIỆN ĐỐI VỚI LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP

2.1- Trách nhiệm thanh toán chi phí của các bên:

a. Các khoản chi phí do Điện lực đầu tư:

- Công tơ; TI (trừ trường hợp có thỏa thuận khác); thiết bị bảo vệ sau công tơ (áp tô mát hoặc cầu chì…); hộp công tơ; phụ kiện để treo công tơ; dây dẫn điện đến công tơ (dây dẫn, xà, sứ, ghíp...);

- Chi phí nhân công để lắp đặt từ lưới phân phối hạ áp đến công tơ và thiết bị bảo vệ công tơ;

- Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.

b. Các khoản chi phí do khách hàng thanh toán thông qua dịch vụ (nếu có), gồm:

- Vật tư và nhân công để lắp đặt dây sau công tơ (cáp điện, dây dẫn, xà, sứ,...);

- Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.

2.2- Nếu khách hàng có nhu cầu thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện (thay đổi cấp điện áp mua điện, thay đổi vị trí đặt hệ thống đo đếm điện…), toàn bộ chi phí để thay đổi hệ thống đo đếm do khách hàng thanh toán (trừ công tơ). Trường hợp Điện lực cần thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện (thay đổi cấp điện áp bán điện, thay đổi vị trí đặt hệ thống đo đếm điện…), toàn bộ chi phí để thay đổi hệ thống đo đếm điện do Điện lực đầu tư.

3. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT GỒM:

3.1- Giấy đề nghị mua điện hoặc công văn đề nghị gửi Điện lực, kèm theo bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện.

Đối với khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng cực đại từ 80 kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100 kVA trở lên, phải đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện.

3.2- Hai loại giấy tờ sau (bản sao có công chứng hoặc chứng thực):

3.2.1- Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện:

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng  đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì phải có Giấy xác nhận của chính quyền địa phương tại nơi đề nghị mua điện.

3.2.2- Một trong các giấy tờ liên quan đến khách hàng mua điện:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Giấy phép đầu tư;

- Quyết định thành lập đơn vị;

Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì phải có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký mua điện.

3.3- Đối với khách hàng có nhu cầu mua điện ngắn hạn (không quá 03 tháng), hồ sơ gồm:

- Giấy đề nghị mua điện hoặc Công văn đề nghị mua điện;

- Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc bằng tiền mặt hoặc bằng thư bảo lãnh của ngân hàng nơi khách hàng mở tài khoản. Giá trị của bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền đặt cọc tương ứng với số tiền sử dụng tiền của 1,5 tháng hoặc số ngày tiêu thụ điện.

- Một trong các giấy tờ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập;

Trường hợp không có một trong giấy tờ trên thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đề nghị mua điện.


 
II. TRÌNH TỰ LẮP ĐẶT CÔNG TƠ 1 PHA, 3 PHA

 

1. TRÌNH TỰ LẮP ĐẶT

1.1 Khách hàng đến Điện lực nộp hồ sơ mua điện.

1.2. Nhân viên Điện lực tiếp nhận đăng ký mua điện viết phiếu hẹn ngày đến khảo sát thiết kế.

1.3. Quý khách hàng xác nhận ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký mua điện và ngày nhận phiếu khảo sát thiết kế.

1.4. Đúng ngày, giờ đã ghi trong phiếu hẹn Quý khách hàng (hoặc người đại diện) có mặt tại địa chỉ đăng ký sử dụng điện để nhân viên của Điện lực đến khảo sát thực tế.

1.5. Sau khi khảo sát:

1.5.1. Nếu không đủ điều kiện cấp điện, nhân viên khảo sát sẽ thông báo cho khách hàng biết và sau đó gửi tới Quý khách hàng phiếu trả lời kết quả khảo sát do cấp có thẩm quyền ký, thời gian không quá 03 ngày (ngày làm việc);

1.5.2. Nếu đủ điều kiện cấp điện nhân viên khảo sát thiết kế:

- Viết phiếu giải trình phương án cấp điện và phiếu hẹn ngày khách hàng đến thanh toán tiền chi phí lắp đặt công tơ.

- Sau khi có phiếu thu tiền, nhân viên tiếp nhận của Điện lực sẽ hướng dẫn khách hàng ký Hợp đồng mua bán điện và viết phiếu hẹn ngày thi công.

- Đúng thời gian đã hẹn trong phiếu, Quý khách hàng (hoặc người đại diện) có mặt tại địa chỉ nơi sử dụng điện để nhân viên của Điện lực đến thi công và bàn giao Hợp đồng mua bán điện, ký xác nhận biên bản treo tháo công tơ, phiếu niêm phong công tơ.

2. THỜI GIAN:

Thời hạn giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp khi khách hàng đã thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định:

- Đối với khách hàng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt (qua công tơ điện 1 pha hoặc công tơ điện 3 pha); khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt (qua công tơ điện 1 pha) trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc);

- Đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt (qua công tơ điện 3 pha) trong thời hạn 10 ngày (ngày làm việc);

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì, xin đừng ngần ngại Click vào biểu tượng dưới đây

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 191
  • Trong tuần: 8570
  • Tất cả: 3954146

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Điện thoại: 84 - 02253 - 515101

E-mail: banbientap.hppc@gmail.com

Website: www.hppc.evn.com.vn