Lượt xem: 697
Điện lực An Lão thực hiện thay tháo công tơ định kỳ, điện tử hóa công tơ và thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện

Để thực hiện kế hoạch thay định kỳ công tơ đo đếm và kế hoạch điện tử hóa công tơ năm 2021 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng giao, Điện lực An lão đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện thay công tơ điện tử, đặc biệt vào ngày thứ 7 (03/07/2021), Điện lực huy động toàn thể 100% CBCNV thực hiện công việc thay định kỳ và số hóa hợp đồng mua bán điên sinh hoạt.
Công việc được lập kế hoạch, phân công cụ thể đến từng CBCNV, thời gian triển khai bắt đầu từ 06h để đạt được hiệu quả, năng suất lao động cao nhất. Toàn thể CBCNV đều bắt đầu ngày làm việc với tinh thần tươi vui, hăng say, nhiệt huyết.

CBCNV thực hiện kiểm soát, phổ biến công việc đầu giờ

Ban Giám đốc và BCH Công đoàn Điện lực đến từng vị trí để kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động và tặng quà động viên CBCNV. Việc kiểm tra tại hiện trường đều thực hiện chụp ảnh và đẩy ảnh vào phiên làm việc theo quy định về công tác an toàn.

BGĐ và BCH Công đoàn Điện lực An Lão kiểm tra hiện trường và động viên, tặng quà CNV

Đến hết ngày 03/07/2021, Điện lực đã thay được tổng cộng 1.704 công tơ điện tử. Số lượng công tơ còn lại sẽ lĩnh theo kế hoạch Công ty cấp và triển khai thay hoàn thành trước tháng 10/2021. Cũng trong ngày 03/07/2021, Điện lực thực hiện số hóa được 823 hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.

Một số hình ảnh công tác tại hiện trường

Nguyễn Hữu Thắng-Điện lực An Lão