Lượt xem: 187
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Phòng thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo, bồi huấn và sát hạch quy trình an toàn điện năm 2021

Triển khai chương trình công tác AT-VSLĐ năm 2021, ngay từ đầu năm cùng với việc kiện toàn các Hội đồng Tiểu ban, Đội đã xây dựng chương trình bồi huấn sát hạch quy trình an toàn điện đợt 2 năm 2021. Chương huấn luyện sát hạch bám sát các nội dung Thông  tư 31/2014/TT-BCT và Quy trình an toàn điện. Số lượng công nhấn trực tiếp sát hạch đợt 2 là 83 công nhân

      Với đặc thù tính chất công việc quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp  110kV luôn đòi hỏi sự nghiêm túc trong công việc, từ công tác nắm bắt, tìm hiểu  thiết bị, quy trình vận hành, quy trình thao tác và quy trình xử lý sự cố …luôn cần sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của người công nhân thợ điện 110kV. 

     Để chương trình bồi huấn sát hạch đi vào trọng tâm trọng điểm phù hợp với công việc thực hiện hàng ngày của người công nhân, lãnh đạo Đội đã xây dựng các tình huống theo thực tế vận hành, đặc biệt phân tích các vụ tai nạn xẩy ra trong Tập đoàn và Tổng Công ty điện lực Miền Bắc trong năm 2020, qua đó rút ra bài học thực tiễn sâu sát. Mặt khác các vụ vi phạm quy trình thao tác đã từng xẩy ra trong lực lượng vận hành trạm cũng được đưa ra phân tích để mọi người nhìn nhận đánh giá nguyên nhân và trách nhiệm của người làm vận hành. 

      Chương trình bồi huấn, sát hạch hướng đến người công nhân biết nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và biện pháp phòng tránh. Công việc người lao động tự hỏi nhau và trả lời 3 câu hỏi trước khi làm việc, luôn được duy trì nghiêm túc tại các Tổ sản xuất và trạm 110kV. 

      Công tác sát hạch sau bồi huấn cũng có nhiều đổi mới, thi lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm và hỏi vấn đáp về các lĩnh vực an toàn, tập trung vào các chỉ đạo của Tổng Công ty trong công tác AT-VSLĐ và công tác vận hành.
    Sau khi sát hạch, căn cứ vào kết quả Đội sẽ lập báo cáo Công ty phê duyệt bậc an toàn và các chức danh thực hiện phiếu công tác, phiếu thao tác và lệnh công tác theo quy định. 

     Một số hình ảnh công tác tại hiện trường:   

Bồi huấn, sát hạch khối công nhân vận hành trạm 110kV

Kiểm tra khối Sửa chữa và Đường dây 

Bồi huấn khối Sửa chữa TBT và đường dây

Hoàng Anh Trường - Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Phòng 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image