Lượt xem: 336
Huyện Cát Hải đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân do khoanh vùng cách ly y tế


– UBND huyện Cát Hải vừa có Kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu do khoanh vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống COVID – 19 gây ra trên địa bàn xã Gia Luận và Việt Hải, huyện Cát Hải nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thiết yếu, không để nhân dân thiếu lương thực thực phẩm.

Theo kế hoạch, UBND huyện Cát Hải yêu cầu các xã Gia Luận và Việt Hải khảo sát, đánh giá nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, bố trí các địa điểm tiếp nhận cung ứng hàng hóa đảm bảo đúng giá và chất lượng; các doanh nghiệp, nhà cung cấp đảm bảo dự trữ cung ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu, thực hiện cung cấp theo sự điều phối của cơ quan chức năng có thẩm quyền…đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yêu của nhân dân trên địa bàn 2 xã trong thời gian tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân khi cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, gồm: lương thực, gạo tẻ, gạo nếp, mì ăn liền, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng xăng dầu, thuốc trị bệnh…

Chủ tịch UBND 2 xã trên phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các số liệu báo cáo, dự báo khả năng đáp ứng lương thực thực phẩn của địa phương; đảm bảo bình ổn giá thị trường, không để có hiện tượng đầu cơ, tăng giá trong thời gian cách ly y tế tại địa phương và các điểm tiếp nhận.

Xã Gia Luận nằm ở cửa ngõ phía Bắc đảo Cát Bà có dân số trên địa bàn là 192 hộ với hơn 700 nhân khẩu; xã Việt Hải nằm ở phía Đông Nam đảo Cát Bà, khu vực vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Bà, kết nối với trung tâm huyện bằng đường thủy (thời gian di chuyển bằng đò xã là 50 phút, bằng xuống cao tốc là 15 phút), dân số trên địa bàn là 123 hộ với 319 nhân khẩu.
Toàn cảnh xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải. Ảnh: Trọng Luân

(Haiphong.gov.vn) – UBND huyện Cát Hải vừa có Kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu do khoanh vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống COVID – 19 gây ra trên địa bàn xã Gia Luận và Việt Hải, huyện Cát Hải nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thiết yếu, không để nhân dân thiếu lương thực thực phẩm.

Theo kế hoạch, UBND huyện Cát Hải yêu cầu các xã Gia Luận và Việt Hải khảo sát, đánh giá nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, bố trí các địa điểm tiếp nhận cung ứng hàng hóa đảm bảo đúng giá và chất lượng; các doanh nghiệp, nhà cung cấp đảm bảo dự trữ cung ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu, thực hiện cung cấp theo sự điều phối của cơ quan chức năng có thẩm quyền…đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yêu của nhân dân trên địa bàn 2 xã trong thời gian tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân khi cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, gồm: lương thực, gạo tẻ, gạo nếp, mì ăn liền, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng xăng dầu, thuốc trị bệnh…

Chủ tịch UBND 2 xã trên phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các số liệu báo cáo, dự báo khả năng đáp ứng lương thực thực phẩn của địa phương; đảm bảo bình ổn giá thị trường, không để có hiện tượng đầu cơ, tăng giá trong thời gian cách ly y tế tại địa phương và các điểm tiếp nhận.

Xã Gia Luận nằm ở cửa ngõ phía Bắc đảo Cát Bà có dân số trên địa bàn là 192 hộ với hơn 700 nhân khẩu; xã Việt Hải nằm ở phía Đông Nam đảo Cát Bà, khu vực vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Bà, kết nối với trung tâm huyện bằng đường thủy (thời gian di chuyển bằng đò xã là 50 phút, bằng xuống cao tốc là 15 phút), dân số trên địa bàn là 123 hộ với 319 nhân khẩu.

Trâm Bầu

Toàn cảnh xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải. Ảnh: Trọng Luân

(Haiphong.gov.vn) – UBND huyện Cát Hải vừa có Kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu do khoanh vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống COVID – 19 gây ra trên địa bàn xã Gia Luận và Việt Hải, huyện Cát Hải nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thiết yếu, không để nhân dân thiếu lương thực thực phẩm.

Theo kế hoạch, UBND huyện Cát Hải yêu cầu các xã Gia Luận và Việt Hải khảo sát, đánh giá nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, bố trí các địa điểm tiếp nhận cung ứng hàng hóa đảm bảo đúng giá và chất lượng; các doanh nghiệp, nhà cung cấp đảm bảo dự trữ cung ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu, thực hiện cung cấp theo sự điều phối của cơ quan chức năng có thẩm quyền…đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yêu của nhân dân trên địa bàn 2 xã trong thời gian tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân khi cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, gồm: lương thực, gạo tẻ, gạo nếp, mì ăn liền, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng xăng dầu, thuốc trị bệnh…

Chủ tịch UBND 2 xã trên phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các số liệu báo cáo, dự báo khả năng đáp ứng lương thực thực phẩn của địa phương; đảm bảo bình ổn giá thị trường, không để có hiện tượng đầu cơ, tăng giá trong thời gian cách ly y tế tại địa phương và các điểm tiếp nhận.

Xã Gia Luận nằm ở cửa ngõ phía Bắc đảo Cát Bà có dân số trên địa bàn là 192 hộ với hơn 700 nhân khẩu; xã Việt Hải nằm ở phía Đông Nam đảo Cát Bà, khu vực vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Bà, kết nối với trung tâm huyện bằng đường thủy (thời gian di chuyển bằng đò xã là 50 phút, bằng xuống cao tốc là 15 phút), dân số trên địa bàn là 123 hộ với 319 nhân khẩu.

Trâm Bầu

Toàn cảnh xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải. Ảnh: Trọng Luân

(Haiphong.gov.vn) – UBND huyện Cát Hải vừa có Kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu do khoanh vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống COVID – 19 gây ra trên địa bàn xã Gia Luận và Việt Hải, huyện Cát Hải nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thiết yếu, không để nhân dân thiếu lương thực thực phẩm.

Theo kế hoạch, UBND huyện Cát Hải yêu cầu các xã Gia Luận và Việt Hải khảo sát, đánh giá nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, bố trí các địa điểm tiếp nhận cung ứng hàng hóa đảm bảo đúng giá và chất lượng; các doanh nghiệp, nhà cung cấp đảm bảo dự trữ cung ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu, thực hiện cung cấp theo sự điều phối của cơ quan chức năng có thẩm quyền…đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yêu của nhân dân trên địa bàn 2 xã trong thời gian tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân khi cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, gồm: lương thực, gạo tẻ, gạo nếp, mì ăn liền, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng xăng dầu, thuốc trị bệnh…

Chủ tịch UBND 2 xã trên phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các số liệu báo cáo, dự báo khả năng đáp ứng lương thực thực phẩn của địa phương; đảm bảo bình ổn giá thị trường, không để có hiện tượng đầu cơ, tăng giá trong thời gian cách ly y tế tại địa phương và các điểm tiếp nhận.

Xã Gia Luận nằm ở cửa ngõ phía Bắc đảo Cát Bà có dân số trên địa bàn là 192 hộ với hơn 700 nhân khẩu; xã Việt Hải nằm ở phía Đông Nam đảo Cát Bà, khu vực vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Bà, kết nối với trung tâm huyện bằng đường thủy (thời gian di chuyển bằng đò xã là 50 phút, bằng xuống cao tốc là 15 phút), dân số trên địa bàn là 123 hộ với 319 nhân khẩu.

Trâm Bầu

Toàn cảnh xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải. Ảnh: Trọng Luân

(Haiphong.gov.vn) – UBND huyện Cát Hải vừa có Kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu do khoanh vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống COVID – 19 gây ra trên địa bàn xã Gia Luận và Việt Hải, huyện Cát Hải nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thiết yếu, không để nhân dân thiếu lương thực thực phẩm.

Theo kế hoạch, UBND huyện Cát Hải yêu cầu các xã Gia Luận và Việt Hải khảo sát, đánh giá nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, bố trí các địa điểm tiếp nhận cung ứng hàng hóa đảm bảo đúng giá và chất lượng; các doanh nghiệp, nhà cung cấp đảm bảo dự trữ cung ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu, thực hiện cung cấp theo sự điều phối của cơ quan chức năng có thẩm quyền…đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yêu của nhân dân trên địa bàn 2 xã trong thời gian tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân khi cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, gồm: lương thực, gạo tẻ, gạo nếp, mì ăn liền, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng xăng dầu, thuốc trị bệnh…

Chủ tịch UBND 2 xã trên phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các số liệu báo cáo, dự báo khả năng đáp ứng lương thực thực phẩn của địa phương; đảm bảo bình ổn giá thị trường, không để có hiện tượng đầu cơ, tăng giá trong thời gian cách ly y tế tại địa phương và các điểm tiếp nhận.

Xã Gia Luận nằm ở cửa ngõ phía Bắc đảo Cát Bà có dân số trên địa bàn là 192 hộ với hơn 700 nhân khẩu; xã Việt Hải nằm ở phía Đông Nam đảo Cát Bà, khu vực vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Bà, kết nối với trung tâm huyện bằng đường thủy (thời gian di chuyển bằng đò xã là 50 phút, bằng xuống cao tốc là 15 phút), dân số trên địa bàn là 123 hộ với 319 nhân khẩu.

Trâm Bầu

Toàn cảnh xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải. Ảnh: Trọng Luân

(Haiphong.gov.vn) – UBND huyện Cát Hải vừa có Kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu do khoanh vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống COVID – 19 gây ra trên địa bàn xã Gia Luận và Việt Hải, huyện Cát Hải nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thiết yếu, không để nhân dân thiếu lương thực thực phẩm.

Theo kế hoạch, UBND huyện Cát Hải yêu cầu các xã Gia Luận và Việt Hải khảo sát, đánh giá nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, bố trí các địa điểm tiếp nhận cung ứng hàng hóa đảm bảo đúng giá và chất lượng; các doanh nghiệp, nhà cung cấp đảm bảo dự trữ cung ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu, thực hiện cung cấp theo sự điều phối của cơ quan chức năng có thẩm quyền…đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yêu của nhân dân trên địa bàn 2 xã trong thời gian tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân khi cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, gồm: lương thực, gạo tẻ, gạo nếp, mì ăn liền, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng xăng dầu, thuốc trị bệnh…

Chủ tịch UBND 2 xã trên phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các số liệu báo cáo, dự báo khả năng đáp ứng lương thực thực phẩn của địa phương; đảm bảo bình ổn giá thị trường, không để có hiện tượng đầu cơ, tăng giá trong thời gian cách ly y tế tại địa phương và các điểm tiếp nhận.

Xã Gia Luận nằm ở cửa ngõ phía Bắc đảo Cát Bà có dân số trên địa bàn là 192 hộ với hơn 700 nhân khẩu; xã Việt Hải nằm ở phía Đông Nam đảo Cát Bà, khu vực vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Bà, kết nối với trung tâm huyện bằng đường thủy (thời gian di chuyển bằng đò xã là 50 phút, bằng xuống cao tốc là 15 phút), dân số trên địa bàn là 123 hộ với 319 nhân khẩu.

Trâm Bầu

Toàn cảnh xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải. Ảnh: Trọng Luân

(Haiphong.gov.vn) – UBND huyện Cát Hải vừa có Kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu do khoanh vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống COVID – 19 gây ra trên địa bàn xã Gia Luận và Việt Hải, huyện Cát Hải nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thiết yếu, không để nhân dân thiếu lương thực thực phẩm.

Theo kế hoạch, UBND huyện Cát Hải yêu cầu các xã Gia Luận và Việt Hải khảo sát, đánh giá nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, bố trí các địa điểm tiếp nhận cung ứng hàng hóa đảm bảo đúng giá và chất lượng; các doanh nghiệp, nhà cung cấp đảm bảo dự trữ cung ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu, thực hiện cung cấp theo sự điều phối của cơ quan chức năng có thẩm quyền…đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yêu của nhân dân trên địa bàn 2 xã trong thời gian tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân khi cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, gồm: lương thực, gạo tẻ, gạo nếp, mì ăn liền, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng xăng dầu, thuốc trị bệnh…

Chủ tịch UBND 2 xã trên phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các số liệu báo cáo, dự báo khả năng đáp ứng lương thực thực phẩn của địa phương; đảm bảo bình ổn giá thị trường, không để có hiện tượng đầu cơ, tăng giá trong thời gian cách ly y tế tại địa phương và các điểm tiếp nhận.

Xã Gia Luận nằm ở cửa ngõ phía Bắc đảo Cát Bà có dân số trên địa bàn là 192 hộ với hơn 700 nhân khẩu; xã Việt Hải nằm ở phía Đông Nam đảo Cát Bà, khu vực vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Bà, kết nối với trung tâm huyện bằng đường thủy (thời gian di chuyển bằng đò xã là 50 phút, bằng xuống cao tốc là 15 phút), dân số trên địa bàn là 123 hộ với 319 nhân khẩu.

Trâm Bầu

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì, xin đừng ngần ngại Click vào biểu tượng dưới đây

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 755
  • Trong tuần: 12145
  • Tất cả: 3516220

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Điện thoại: 84 - 02253 - 515101

E-mail: banbientap.hppc@gmail.com

Website: www.hppc.evn.com.vn